Czy pracodawca może zlecić pracownikowi wykonywanie innej pracy niż ta określona w umowie?

Praca Dołącz do dyskusji
Czy pracodawca może zlecić pracownikowi wykonywanie innej pracy niż ta określona w umowie?

Pracodawca może zlecić pracownikowi wykonywanie innej pracy niż określona w umowie o pracę. Nie jest to jednak proste, w szczególności, jeżeli zlecenie innej pracy więżę się z wykonywaniem obowiązków przewidzianych dla zupełnie innego stanowiska.

Zlecenie innej pracy pracownikowi

Pracownik zatrudniony na umowę o pracę zobowiązany jest do wykonywania pracy określonej w umowie o pracę. Jej rodzaj albo charakter opisany jest, albo w umowie o pracę, poprzez nazwanie stanowiska, albo opisanie funkcji, jaką będzie pełnił pracownik. Pracownik zaczynający pracę ma więc ustalony zakres obowiązków. Mogą być one w przyszłości, zgodnie z Kodeksem pracy poszerzone. Pracodawca ma prawo powierzać pracownikowi inne zadania, o ile mieszczą się one w ustaleniach określonych w umowie. Muszą więc być zgodne z obowiązkami pracownika. Każde wyjście poza zakres będzie wymagało zmodyfikowania dotychczasowej umowy.

Taka zmiana może odbyć się na dwa sposoby. Pierwszy to zawarcie z pracownikiem porozumienia zmieniającego. Zwykle zmiana odbywa się polubownie i obie strony, przynajmniej w teorii, godzą się na takie rozwiązanie. Drugi to zastosowanie art. 42 Kodeksu pracy, czyli wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy i płacy. Wypowiedzenie stosuje się zwykle jako opcję drugą, wtedy, gdy pracownik odmówi zmiany w drodze porozumienia. Pracownik, otrzymując wypowiedzenie, może odmówić pracodawcy przyjęcia nowych warunków i odwołać się do sądu pracy. Od wręczenia wypowiedzenia warunków pracy i płacy biegnie termin wypowiedzenia przewidziany w umowie. Pracownik w ciągu połowy tego okresu może złożyć oświadczenie o nieprzyjęciu nowych warunków, wtedy umowa ulegnie rozwiązaniu w momencie upływu okresu wypowiedzenia. Jeżeli pracownik w ciągu połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o nieprzyjęciu warunków, uznaje się, że zostały one przyjęte.

Pracodawca może nakazać wykonywanie innej pracy nawet za niższe wynagrodzenie

Ważną kwestią w sytuacji zlecenia innej pracy są również finanse. Niestety dodatkowe obowiązki nie zawsze wiążą się z wyższą pensją. Pracodawca tylko w niektórych sytuacjach będzie zobowiązany ją podnieść. Jeżeli wykonywanie dotychczasowych i nowych czynności będzie zajmowało pracownikowi więcej czasu, to będzie on mógł dochodzić roszczeń finansowych. Jeśli nie, pracodawca nie ma obowiązku zwiększenia kwoty zarobku.