Zły numer konta? To Ty masz problem, nie bank

Gorące tematy Finanse Zakupy Dołącz do dyskusji (6)
Zły numer konta? To Ty masz problem, nie bank

Sprawdzenie prawidłowości numeru konta podczas robienia przelewu jest ważną czynnością, bo możesz mieć problem z odzyskaniem pieniędzy.

Wielu z nas korzysta dość intensywnie z różnego rodzaju kont osobistych, lokat, etc. W większości przypadków przelewów dokonujemy drogą elektroniczną poprzez strony internetowe banków lub specjalne aplikacje w smartfonach. Lepiej pamiętaj, robiąc przelew, zadbaj o sprawdzenie prawidłowości numeru konta.

Jak przypomina czytelnikom Rzeczpospolita, od czterech lat banki nie mają obowiązku sprawdzania, czy dany numer konta należy do osoby, której dane wpisujemy przy przelewie. Jeśli ktoś poda prawidłowe dane, ale zły numer konta, to odzyskanie pieniędzy może być niemożliwe. Jeśli jednak uda się cokolwiek wskórać, to droga do celu będzie długa i wyboista.

Od 24 października 2011 roku obowiązuje nowelizacja art. 143. dotyczacego wykonanie zlecenia płatniczego:

1. Zlecenie płatnicze uznaje się za wykonane na rzecz właściwego odbiorcy, jeżeli zostało wykonane zgodnie z informacjami, o których mowa w art. 23 informacje udostępniane użytkownikowi przez dostawcę, ust. 1 pkt 1 lub w art. 27 informacje przekazywane użytkownikowi przez dostawcę, pkt 2 lit. b, a w przypadku wskazania w treści zlecenia płatniczego unikatowego identyfikatora – jeżeli zostało wykonane zgodnie z tym unikatowym identyfikatorem bez względu na dostarczone przez użytkownika inne informacje dodatkowe.

2. Jeżeli unikatowy identyfikator podany przez użytkownika jest nieprawidłowy, dostawca nie ponosi odpowiedzialności na podstawie art. 144 odpowiedzialność dostawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczej-146. Dostawca płatnika jest jednak obowiązany podjąć działania w celu odzyskania kwoty transakcji płatniczej. Strony mogą zastrzec w umowie, że dostawca ma prawo pobrać od użytkownika opłatę za odzyskanie środków; przepis art. 36 opłaty za usługi dostawcy, ust. 2 stosuje się odpowiednio.

3. Przy wykonaniu transakcji płatniczych z wykorzystaniem rachunku bankowego unikatowym identyfikatorem jest numer rachunku bankowego, chyba że strony uzgodnią w umowie ramowej inny unikatowy identyfikator.

Wynika z niego, że obowiązkiem wykonującego przelew jest weryfikacja poprawności numeru konta osoby lub instytucji, której przelewane są pieniądze. Bank ma obowiązek sprawdzenia, czy numer kota jest prawidłowy, ale już nie tego, czy należy do osoby lub instytucji określonej w dodatkowych polach przy przelewie.

Konsekwencją tej zmiany jest wiele spraw, które znamy zapewne z doniesień mediów, a dotyczących nieuczciwych osób odpowiedzialnych za przelewy pieniężne, które wpisywały przy przelewach poprawne dane odbiorcy, ale zupełnie inny numer konta, defraudując pieniądze pracodawcy lub klienta.

Podobne problemy miewały nawet podmioty rządowe, gminy i firmy, w których ktoś podszył się pod instytucję, która wykonywała usługi lub zlecenia i prócz prawidłowych danych teleadresowych podawał inne, swoje konto bankowe, na które przelewano nawet milionowe kwoty. O podobnej sytuacji pisaliśmy już w przypadku Polaka, który wyłudził 7 mln dolarów i to przez telefon.

Problem występuje także w przypadku, gdy to my podajemy numer swojego konta znajomym, pracodawcy lub w innych okolicznościach, a przelane pieniądze zasilą konto kogoś zupełnie obcego. Wtedy także odzyskanie pieniędzy może być problematyczne, gdyż to my nie dochowaliśmy szczególnej ostrożności i sprawdzenia poprawności danych. Pisaliśmy też o tym w czerwcu.

Pamiętajmy także, że dokonując przelewów przez strony internetowe banków, warto sprawdzić numer konta także w momencie, gdy wypełniliśmy wszystkie pola i kliknęliśmy przycisk „Dalej”. W tym momencie w każdym banku wyświetla się strona z podsumowaniem transakcji, w której widnieje nasze konto, konto docelowe, dane osoby lub instytucji, której przelewamy pieniądze i na dole zwykle są przyciski „Cofnij”, „Anuluj” i „Wykonaj”.

W tym kroku warto sprawdzić konto docelowe, gdyż jest już wiele wirusów i trojanów, które w ostatniej chwili podmieniają konta na „swoje” i pieniądze mogą powędrować do kieszeni przestępców. Co więcej, wielu uważa, że kopiując numer konta podany przez kogoś w e-mailu lub przez komunikator internetowy uniknie pomyłki. Złośliwe programy są w stanie kontrolować schowek, gdzie kopiowane są numery kont i już tam je podmieniać. Wklejając numer konta do formularza, może się zdarzyć, że będzie to już zupełnie inny ciąg liczb. Uważajcie nawet przy przelewaniu małych kwot.

Masz problemy lub wątpliwości związane z działaniem instytucji finansowych i ubezpieczycieli i chciał(a)byś uzyskać poradę prawnika? Z redakcją Bezprawnik.pl współpracuje zespół prawników specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach, który solidnie, szybko i tanio pomoże rozwiązać Twój problem. Opisz go pod adresem e-mailowym kontakt@bezprawnik.pl, a otrzymasz bezpłatną wycenę rozwiązania sprawy.

Zdjęcie z serwisu shutterstock.com