Zmarł ci ktoś bliski? Sprawdź ile dodatkowego urlopu możesz dostać z tego tytułu

Praca Rodzina Dołącz do dyskusji
Zmarł ci ktoś bliski? Sprawdź ile dodatkowego urlopu możesz dostać z tego tytułu

Śmierć członka rodziny to zawsze trudny czas. Dlatego ustawodawca zagwarantował rodzinie dodatkowy urlop – tzw. urlop okolicznościowy, który udzielany jest ze względu na szczególne okoliczności, na wniosek pracownika. Jest to urlop płatny – wynagrodzenie nalicza się na tej samej zasadzie jak w przypadku urlopu wypoczynkowego.

W związku z trudną sytuacją życiową, jaka jest zgon członka rodziny, można dostać dodatkowe dni urlopu. W zależności od stopnia pokrewieństwa z osobą zmarłą pracownikowi należy się jeden, lub dwa dni urlopu okolicznościowego.

Urlop z powodu zgonu i pogrzebu

Urlop okolicznościowy z powodu zgonu i pogrzebu członka rodziny przysługuje w wymiarze 2 dni w przypadku zgonu:

 • Małżonka,
 • Dziecka,
 • Ojca,
 • Matki,
 • Ojczyma,
 • Macochy.

Z kolei 1 dzień urlopu okolicznościowego należy się w przypadku zgonu:

 • Siostry,
 • Brata,
 • Teściowej,
 • Teścia,
 • Babci,
 • Dziadka,
 • Osoby pozostają na utrzymaniu lub pod opieką pracownika.

Co ciekawe, pracownikowi rozwiedzionemu w dalszym ciągu przysługuje jeden dzień urlopu, z powodu zgonu i pogrzebu jego byłych teściów – w tym przypadku zakłada się, że więzy z rodziną małżonka, nawiązane przez czas trwania małżeństwa, wciąż obowiązują, mimo ustania małżeństwa.

Kiedy można uzyskać urlop okolicznościowy?

Urlop okolicznościowy udzielany jest na wniosek pracownika. Pracownik nie może jednak wykorzystać go w dowolnym momencie – urlop musi pozostawać w związku czasowym z wydarzeniem, na które jest udzielane. Przyjęło się, że urlop z powodu śmierci członka rodziny udzielany jest zwykle w dniu pogrzebu (oraz w dniu poprzedzającym pogrzeb, jeżeli pracownikowi z tytułu śmierci osoby bliskiej przysługują dwa dni urlopu okolicznościowego). Po pogrzebie teoretycznie wszystkie formalności, związane z pochówkiem oraz zgłaszaniem zgonu do odpowiednich urzędów i instytucji powinny być przeprowadzone, w związku z czym urlop po dacie pogrzebu nie będzie pozostawał w związku z czasowym z wydarzeniem, które uprawnia nas do skorzystania z tego urlopu (chociaż również od tej zasady mogą zdarzyć się wyjątki, jednak są to marginalne przypadki). Nie ma jednak przeciwwskazań, żeby pracownik wykorzystał przysługujący mu urlop przed pogrzebem (z resztą pogrzeb, jako ceremonia nie jest obowiązkowy), ze względu na konieczność załatwienia odpowiednich formalności.

Warto również pamiętać, że jeżeli pracownik nie jest pracownikiem etatowym w potocznym rozumieniu tego pojęcia (praca od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16), urlop należy mu się na cały dzień, niezależnie od liczby godzin, jakie przewidywał w tym terminie jego grafik. Jeżeli więc pracownik miał pracować 8 godzin, całodzienny urlop w tym przypadku będzie miał wymiar 8-godzinny. Jednak jeżeli zgodnie z grafikiem, miał w tym czasie pracować przez 12 godzin, nie będzie to liczone, jako 1,5 dnia urlopu. W tym przypadku dzienny urlop okolicznościowy będzie liczony w wymiarze 12 godzin.