Zmianę nazwiska trzeba zgłosić do sądu. Inaczej może być problem przy sprzedaży nieruchomości

Nieruchomości Prawo Społeczeństwo Dołącz do dyskusji
Zmianę nazwiska trzeba zgłosić do sądu. Inaczej może być problem przy sprzedaży nieruchomości

Przy okazji zawarcia związku małżeńskiego każda ze stron musi podjąć decyzję, czy pozostaje przy swoim nazwisko rodowym, czy też przyjmuje nazwisko po mężu lub żonie. Zmiana wiąże się z wieloma dodatkowymi obowiązkami. O tym, że zmienić trzeba dowód, czy prawo jazdy wie każdy. Ale warto też wiedzieć, że zaktualizować należy też np. dane w księdze wieczystej. Zmiana nazwiska w księdze wieczystej nie jest trudna, ale wiąże się z kosztami.


Każdy, kto jest posiadaczem jakiejś nieruchomości, nawet jeżeli jest ona wzięta na kredyt, miał już do czynienia z księgami wieczystymi. To właśnie w tym dokumencie zapisane są wszelkie informacje dotyczące danej nieruchomości, w tym dane jej właścicieli. W momencie zmiany nazwiska należy złożyć do sądu odpowiedni wniosek.

Aby zmienić nazwisko w księdze wieczystej z powodu ślubu, należy posiadać odpis skrócony aktu małżeństwa

Niezbędnym dokumentem do aktualizacji księgi wieczystej będzie odpis skrócony aktu małżeństwa. Taki otrzymuje się bezpłatnie w momencie zawarcia związku. Jeżeli jednak ktoś z jakiegoś powodu już nie posiada takiego oryginalnego dokumentu, to powinien złożyć wniosek w Urzędzie Stanu Cywilnego o jego wydanie.

Wniosek taki można złożyć przez ePUAP, korzystając z Profilu Zaufanego. Niestety wiąże się to z kosztami. Za wydanie takiego odpisu należy zapłacić 22 złote. Sam odpis można uzyskać albo w wersji papierowej albo elektronicznej, w zależności od tego, jaka wersja będzie nam bardziej przydatna.

KW-WPIS. To ten formularz należy wypełnić, by zmiana nazwiska w księdze wieczystej miała miejsce

W momencie, gdy posiadamy już taki skrócony odpis aktu małżeństwa, należy złożyć wniosek o zmianę wpisu w księdze wieczystej. Aby to uczynić, należy wypełnić formularz KW-WPIS. Wzór takiego formularza można pobrać ze strony rządowej, w wersji edytowalnej lub w PDF.

Formularz wygląda na trudny do wypełniania, ale przy aktualizacji nazwiska w księdze wieczystej, jego wypełnienie nie będzie trudne. Po wprowadzeniu niezbędnych danych, takich jak oznaczenie odpowiedniego Sądu i jego Wydziału Ksiąg Wieczystych, należy podać numer księgi, jaką chcemy aktualizować. Następnie należy przejść do części „Wpis właściciela (współwłaściciela), użytkownika wieczystego (współużytkownika wieczystego), uprawnionego (współuprawnionego)”, zaznaczyć pole, że chcemy dokonać zmiany, a następnie poniżej wprowadzić treść żądania:

„W związku z zawarciem związku małżeńskiego wnoszę o zmianę nazwiska z „Iksyńska” na „Kowalska”.

Do takiego formularza KW-WPIS należy dołączyć odpis skróconego aktu małżeństwa, a także potwierdzenie dokonania płatności w wysokości 60 złotych. Kwotę taką najlepiej opłacić przelewem bankowym, ponieważ nie w każdym sądzie, w związku z pandemią, jest otwarta kasa.

Zmiana takiego nazwiska jest istotna, zwłaszcza kiedy dana nieruchomość ma być następnie sprzedana. Ważne jest wtedy, by wszelkie dane się zgadzały, zwłaszcza te dotyczące właścicieli wpisanych do księgi wieczystej.

Niedopilnowanie tego może w przyszłości albo opóźnić transakcję, albo sprawić, że taką zmianę będzie trzeba wprowadzać przy notariuszu, podczas sprzedaży nieruchomości, co też będzie wiązało się z kosztami. Może też zmniejszyć wiarygodność w oczach kupujących. Dlatego lepiej zrobić to jak najszybciej, kiedy tylko zmienione zostanie nazwisko.