Korzystne zmiany w nowym kodeksie pracy 2019. Zmiany będą dotyczyć pracowników zatrudnionych na czas określony przed 22.02.2016 r.

Praca Dołącz do dyskusji (55)
Korzystne zmiany w nowym kodeksie pracy 2019. Zmiany będą dotyczyć pracowników zatrudnionych na czas określony przed 22.02.2016 r.

Zmiany dla pracowników w nowym kodeksie pracy 2019 przyniesie kolejna nowela, dotycząca pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę na czas określony, zatrudnionych przed dniem 22.02.2016 r. Co się zmieni?

3 umowy na czas określony na 33 miesiące

Omawiane zmiany miałyby wejść w życie z dniem 21 listopada b.r. Wówczas upłynie termin 33 miesięcy od czasu zatrudnienia na czas określony pracowników przed 22.02.2016 r. Nowelizacja zakłada, że w ciągu 33 miesięcy, pracodawca będzie mógł zawrzeć z pracownikiem 3 umowy o pracę na czas określony, nie wliczając umowy o pracę na okres próbny. Zatem po 21.10.2018 r. wszystkie takie umowy ulegną przekształceniu na umowy zawarte na czas nieokreślony.

Zmiany w okresach wypowiedzenia

Nowelizacja zakłada również zmiany w okresach dotyczących wypowiedzenia umowy o pracę. Zmiana przepisów zrównała okres wypowiedzenia dla umów na czas określony i nieokreślony. Będzie on zależny od zakładowego stażu pracy. Okres wypowiedzenia wyniesie kolejno:

– 2 tygodnie dla pracowników zatrudnionych krócej niż 6 miesięcy;
– 1 miesiąc dla pracowników zatrudnionych dłużej niż 6 miesięcy:
– 3 miesiące dla pracowników o przynajmniej 3-letnim, zakładowym stażu pracy.

Dotąd osoby zatrudnione na umowie o pracę na czas określony obowiązywał dwutygodniowy okres wypowiedzenia.

Zmiany dla pracowników w nowym Kodeksie pracy 2019 – warto wiedzieć!

Nowelizacja zawiera zapis, który ukróci stosowane często wobec pracowników, szkodliwe praktyki. Polegają one na rozwiązaniu z pracownikiem umowy o pracę po wyczerpaniu limitu 3 możliwych umów, a następnie ponownym zatrudnieniu go np. na innym stanowisku. To wciąż dawało pracodawcy swobodę w postaci dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. Zmiany dla pracowników w nowym kodeksie pracy 2019 zakładają, że do okresu zatrudnienia, który warunkuje również długość okresu wypowiedzenia umów sprzed 22.02.2016 r., będzie się liczył łączny okres zatrudnienia u danego pracodawcy, niezależnie od przerw. Pod uwagę nie będzie również brany rodzaj umowy zawarty z pracownikiem przez zmianą przepisów. To zmiana „in plus”.

Brak obowiązku podania przyczyny zwolnienia

Zmiany dla pracowników w nowym kodeksie pracy 2019 w dalszym ciągu nie objęły jednak konieczności podawania przez pracodawców przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony, a także konsultacji związkowej. Na ten moment pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę na czas określony, która trwa powyżej pół roku. W jej treści powinna się również znajdować klauzula o możliwości wypowiedzenia.

Szeroki wachlarz umów i „praca domowa”

Zmiany w kodeksie pracy ograniczą umowy cywilno-prawne, na rzecz umów o pracę. Dostępny wachlarz rozwiązań zakłada więcej niż dotychczas, znacznie bardziej elastycznych opcji. Jednym z pomysłów jest „praca domowa”. Jak tłumaczy prof. Monika Gładoch „Na przykład w razie gorszego samopoczucia, zamiast iść na zwolnienie można pracować w domu, albo gdy czekamy na jakiegoś fachowca, mechanika itp.” „Praca domowa” była by możliwa na krótko i w sytuacjach wyjątkowych.

Kodeks pracy jest najczęściej nowelizowanym zbiorem przepisów ostatnich lat. Zmiany w Kodeksie pracy 2019 omawialiśmy na Bezprawniku niejednokrotnie. Poruszaliśmy kwestie rozliczania nadgodzin (kodeks pracy nadgodziny), wypowiedzeń (wypowiedzenie o pracę 2018), a nawet wysokość wynagrodzenia w ogłoszeniu o pracę. O ile wiele z proponowanych rozwiązań wydaje się, mimo wszystko, niedopracowanych, to nie ulega wątpliwościom, że niektóre zmiany dla pracowników w nowym kodeksie pracy 2019 będą zdecydowanie korzystne.