Zmiany w Kodeksie pracy 2019 coraz bliżej – głosowanie w Sejmie możliwe już wkrótce

Praca dołącz do dyskusji (240) 05.04.2019
Zmiany w Kodeksie pracy 2019 coraz bliżej – głosowanie w Sejmie możliwe już wkrótce

Edyta Wara-Wąsowska

Zmiany w Kodeksie pracy 2019 to temat, o którym mówiło się już od dłuższego czasu. Tym razem jednak wszystko wskazuje na to, że projekt może wreszcie trafić pod głosowanie w Sejmie.

Zmiany w Kodeksie pracy 2019: czego mogą spodziewać się pracownicy?

Już od jakiegoś czasu nowelizacja Kodeksu pracy wydawała się przesądzona. Pozostawało tylko pytanie, jakie konkretnie zmiany w Kodeksie pracy 2019 zostaną wprowadzone, a z których posłowie ostatecznie zrezygnują. Celem zmian jest m.in. zapewnienie skuteczniejszej ochrony przed mobbingiem w pracy czy zwiększenie ochrony pracownic w trakcie urlopu macierzyńskiego. Prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy i niektórych innych ustaw z 2017 r. uwzględniał również nowe brzmienie przepisu dotyczącego równego traktowania pracowników. Kością niezgody między Kancelarią Prezydenta a sejmową podkomisją ds. Kodeksu pracy stała się kwestia świadectw pracy.

Wydawanie świadectw pracy

Kiedy sejmowa podkomisja pracująca nad projektem ustawy zebrała się w lutym, długo dyskutowano właśnie nad kwestią zmiany przepisów dotyczących wydawania świadectwa pracy. Posłowie bali się lawiny żądań i roszczeń, jakie mogłyby być efektem proponowanej zmiany. Chodziło głównie o rozpoznawanie sprawy w trybie nieprocesowym. Na skutek tego wiele osób (niezależnie od wieku i od tego, czy już dawno są na emeryturze czy też nie) mogłoby chcieć wystąpić do sądu pracy o wydanie orzeczenia zastępującego świadectwo pracy, jeśli w przeszłości go nie otrzymali. Nie to jednak byłoby problemem, a właśnie charakter postępowania, w którym mogłaby brać udział tylko jedna strona (czyli pracownik). Teraz wyobraźmy sobie sytuację – pracownik twierdzi, że w latach X pracował w firmie Y na danym stanowisku. Firmy Y dawno już nie ma. Jak sprawdzić, czy pracownik mówi prawdę?

Chodziło zatem o możliwe nadużycia ze strony osób, które w przeszłości nie dostały świadectwa pracy, a które mogłyby wykorzystać uzyskane orzeczenie np. do starania się o podwyższenie świadczenia emerytalnego.

Na ostatnim posiedzeniu podkomisji udało się jednak wypracować pewien kompromis. Pracodawcy będą zobowiązani do wydania świadectwa pracy. Jeśli pracodawca nie będzie chciał tego zrobić, to pracownik ma prawo wystąpić do sądu. To właśnie sąd miałby wtedy zobowiązać pracodawcę do wydania dokumentu.