Kolejne zmiany w kredytach hipotecznych. Tym razem KNF ma dobre wiadomości dla przyszłych kredytobiorców

Finanse Dołącz do dyskusji
Kolejne zmiany w kredytach hipotecznych. Tym razem KNF ma dobre wiadomości dla przyszłych kredytobiorców

Komisja Nadzoru Finansowego wydała nowelizację rekomendacji S. Jest to jednak wiadomość istotna nie tylko dla osób, które chcą skorzystać z rządowego Bezpiecznego Kredytu. Nowelizacja oznacza też zmiany w kredytach hipotecznych bez dopłat od państwa. 

Zmiany w kredytach hipotecznych. KNF wydała nowelizację rekomendacji

Na łamach Bezprawnika informowaliśmy już o tym, że dzięki świeżej nowelizacji rekomendacji S wydanej przez KNF wiadomo już, jak będzie obliczana zdolność kredytowa dla Bezpiecznego Kredytu. To jednak tylko jedna z kilku zmian, jakie pociąga za sobą nowelizacja rekomendacji. Jak zwraca uwagę Andrzej Prajsnar, ekspert Rynku Pierwotnego, KNF postanowiła dokonać zmian w zasadach kredytowania także tych nieruchomości mieszkaniowych, których zakup będzie sfinansowany standardowym kredytem hipotecznym.

Jakie zmiany w kredytach hipotecznych pociąga za sobą nowelizacja rekomendacji S? Po pierwsze, nadzór finansowy zdecydował się na zmianę zasad wyznaczania bufora stopy procentowej NBP dla kredytów o okresowo stałym oprocentowaniu na okres dłuższy niż 5 lat (kilka miesięcy temu KNF wydała już rekomendację dotyczącą kredytów o stałym oprocentowaniu na 5 lat). Bank, który będzie miał w swojej ofercie taki produkt, będzie mógł stosować bufor niższy niż obecne 2,5 p.p. Co ciekawe, bufor dodatkowo spadnie, jeśli okres spłaty zobowiązania będzie niższy niż standardowy.

Dla wielu potencjalnych kredytobiorców istotniejsze są jednak zmiany w kredytach hipotecznych ze zmiennym oprocentowaniem. Okazuje się, że również w ich przypadku KNF postanowiła zmienić zasady wyznaczania bufora stopy procentowej NBP. Zdaniem eksperta, nowelizacja wskazuje na to, że teraz banki będą mogły ustalać bufor dla kredytów o zmiennym oprocentowaniu na poziomie 2,5 p.p. – przy czym do tej pory, przez ostatnie miesiące, było to niemożliwe i skutkowało znaczącym zmniejszeniem zdolności kredytowej osób zainteresowanych zaciągnięciem takiego zobowiązania. Jednocześnie nie można zapominać o tym, że w razie niskich stóp procentowych NBP (choć do ich znacznej obniżki wciąż jest daleko) bufor wzrośnie do 4 p.p. lub nawet 6,5 p.p. Podobnie stanie się w przypadku podwyżek kosztu pieniądza.

Odwilż na rynku kredytów hipotecznych?

Nowelizacja rekomendacji S może oznaczać odwilż na rynku kredytów hipotecznych. Wszystko wskazuje na to, że jeśli banki przyjmą niższe bufory stopy procentowej (choć, co istotne – nie muszą wcale tego robić), to zdolność kredytowa większości potencjalnych kredytobiorców gwałtownie wzrośnie. To dobra informacja zwłaszcza dla osób, które nie są zainteresowane Bezpiecznym Kredytem (lub nie spełniają wymogów programu), planują kupić nieruchomość, a jednocześnie miały w ostatnich miesiącach niewystarczającą zdolność kredytową.