Pracownicy muszą przygotować się na kolejne zmiany w 2024 r. Tym razem mają jednak powody do zadowolenia

Praca Dołącz do dyskusji
Pracownicy muszą przygotować się na kolejne zmiany w 2024 r. Tym razem mają jednak powody do zadowolenia

Od 1 stycznia 2024 r. płaca minimalna wzrośnie do poziomu 4242 zł brutto. Wzrost najniższego wynagrodzenia pociąga jednak za sobą również inne zmiany. Czego w przyszłym roku mogą spodziewać się pracownicy? Jakie inne zmiany w prawie pracy zostaną wprowadzone w 2024 r.?

Podwyżka płacy minimalnej pociągnie za sobą również inne zmiany dla pracowników

Wzrost minimalnego wynagrodzenia oznacza nie tylko wyższą pensję dla najmniej zarabiających (również jeśli chodzi o stawkę godzinową dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia), ale też, jak przypomina pit.pl, skutkuje wzrostem części świadczeń dla pracowników. Mowa m.in. o odprawach z tytułu rozwiązania stosunku pracy w ramach zwolnienia grupowego (maksymalna wysokość takiej odprawy to 15-krotność minimalnego wynagrodzenia), odszkodowaniach dla pracowników, wobec których stosowany był mobbing oraz tych, których pracodawcy naruszali zasady równych zasad w zatrudnieniu (odszkodowanie w obu przypadkach wynosi co najmniej równowartość minimalnej pensji) czy wreszcie o dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych.

Oprócz niektórych świadczeń dla pracowników w 2024 r. wzrosną również kwoty wolne od potrąceń z wynagrodzenia. W przypadku potrąceń niealimentacyjnych wzrosną do wysokości 3221,98 zł, zaliczek pieniężnych udzielanych pracownikowi – do kwoty 2416,49 zł, a w przypadku kar pieniężnych – do kwoty 2899,78 zł.

Pozostałe zmiany w prawie pracy w 2024 r.

Serwis przypomina też o innych ważnych zmianach dla pracowników, niekoniecznie związanych ze wzrostem płacy minimalnej. Po pierwsze, już od stycznia pracownicy służby cywilnej będą otrzymywali wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych. Po drugie, pracownicy nie będą też musieli wnosić opłaty za pozew, jeżeli powództwo dotyczy naruszenia prawa pracy. Konieczne będzie jedynie opłacenie apelacji – o ile wartość sporu przekroczy 50 000 zł.

Oprócz tego w 2024 r. zmienią się również przepisy dotyczące emerytur pomostowych. Od 1 stycznia o taką emeryturę będzie mogło ubiegać się więcej osób. Obecnie emerytura pomostowa przysługuje osobom, które przed 1 stycznia 1999 r. pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (o ile jest to praca wymieniona w dotychczasowych przepisach lub w nowym wykazie prac) lub wykonywały ją po 31 grudnia 2008 r. (i jest uwzględniona w nowym wykazie prac). Oprócz tego konieczne jest posiadanie co najmniej 15-letniego stażu pracy wykonywanej w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, odpowiedniego okresu składkowego (20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn) oraz osiągnięcie określonego wieku (55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn). Po zmianie przepisów o emeryturę pomostową będą mogły się również ubiegać osoby wykonujące pracę w szczególnych warunkach po 1 stycznia 1999 r.

Warto również wspomnieć o zmianach, które weszły w życie 17 listopada 2023 r., a na których wdrożenie pracodawcy mają 6 miesięcy. Mowa w tym wypadku o doposażeniu stanowisk pracy dla osób pracujących przy laptopie, a także o możliwości złożenia wniosku przez pracownika o dofinansowanie szkieł kontaktowych.