Na korektę zeznania podatkowego nigdy nie będzie za późno? Oto zmiany w VAT w 2018 r.

Firma Podatki Dołącz do dyskusji (95)
Na korektę zeznania podatkowego nigdy nie będzie za późno? Oto zmiany w VAT w 2018 r.

Resort finansów opublikował projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. Nowelizacja ma uprościć obowiązujące aktualnie prawo i zdjąć z podatników niektóre obowiązki. Oto jakie zmiany w VAT w 2018 przyniesie nowelizacja ustawy.

Zmiany w Vat w 2018

Korekta zeznania podatkowego w trakcie trwania kontroli

Pozytywną zmianą, którą odczują podatnicy, jest obniżenie wysokości dodatkowego zobowiązania podatkowego w przypadku, gdy podatnik złoży korektę deklaracji podatkowej w trakcie kontroli celno-skarbowej. Zobowiązanie to wynosi obecnie 20% bez względu na to, czy podatnik złoży korektę w trakcie trwania kontroli, czy po jej zakończeniu. Obniżenie wysokości dodatkowego zobowiązania podatkowego do 15% ma zachęcić podatników do składania korekty zeznania podatkowego jeszcze w trakcie trwania kontroli celno-skarbowej

Kolejny etap walki z pustymi fakturami

Popularne puste faktury stracą rację bytu. Opisywana przez nas próba zwalczenia przez fiskusa fikcyjnych kosztów nabiera rozpędu. Nowelizacja ustawy o VAT przyniesie nowe narzędzia do walki z popularnym procederem. W przypadku sprzedaży rejestrowanej kasą fiskalną przez nabywcę posługującego się numerem NIP, fakturę do paragonu będzie można wystawiać tylko w przypadku gdy paragon będzie ów nr zawierał. Dzięki temu faktury do paragonów nie zabranych przez nabywców nie będą mogły być wystawione na inne, często „zaprzyjaźnione” firmy do zawyżania kosztów. Nowe narzędzie da pewność, że faktura wystawiona do paragonu dokumentuje tę samą transakcję.

Ograniczenie zwolnień z VAT

Nowelizacja ogranicza podmioty, które będą mogły skorzystać ze zwolnienia z VAT (do 200 tys. rocznego obrotu). Wyłączeniu będą podlegać niektóre grupy podatników. Przywilej ten stracą firmy zajmujące się internetową sprzedażą towarów „narażonych na oszustwa”, sklasyfikowanych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupach PKWiU 26-28 (np. sprzęt elektroniczny, RTV i AGD). Zmiany w VAT w 2018 r. dotkną także firmy świadczące usługi ściągania długów (w tym faktoringu).

Uproszczenia dla rolników ryczałtowych

Nowelizacja ustawy o VAT zakłada uproszczenie, które polega na zmianie zakresu danych, które umieszcza się na fakturze VAT RR przy nabyciu usług bądź produktów rolnych dla rolników ryczałtowych. Zmiany w VAT w 2018 r. umożliwią również możliwość przesyłania tych dokumentów drogą elektroniczną. Modyfikacjom ulegną również warunki odliczenia kwoty zryczałtowanego podatku uiszczonego za nabyte od rolnika ryczałtowego usługi rolnicze i produkty rolne.

Zmiany w wykreśleniu z rejestru VAT

Zmiany w VAT w 2018 r. doprecyzują zapisy dotyczące wykreślenia z rejestru VAT i VAT UE. Naczelnik urzędu skarbowego wykreśli z tego rejestru podatników, którzy przez kolejnych 6 miesięcy lub następujące po sobie kolejno 2 kwartały składali deklaracje, w których nie wykazywali sprzedaży lub kupna towarów bądź usług z kwotami podatku do odliczenia.

Odpowiedzialność w pakietach paliwowych

Nowelizacja zakłada zmiany odpowiedzialności w pakietach paliwowych. Od 1 lipca odpowiedzialność solidarną zastąpi podmiot nabywający paliwa ciekłe.

Zmiany w zasadach korzystania z kaucji gwarancyjnej

Podmioty nowo powstałe stracą możliwość do skorzystania z tzw. kaucji gwarancyjnej. Złożenie jej będzie możliwe tylko dla podmiotów, które przez ostatnie 12 miesięcy przed wpisaniem do wykazu działają jako czyny podatnik VAT. Kaucja gwarancyjna daje możliwość m.in. „wyłączenia się” z odpowiedzialności solidarnej za nieodprowadzony przez dostawcę VAT. Nowy zapis ma zapobiegać sytuacjom, w których nowo powstałe podmioty wykorzystują kaucję gwarancyjną do uwiarygodnienia przeprowadzonej sprzedaży niektórych towarów.

Uproszczenia i zmiany w VAT w 2018 r. mają na celu przede wszystkim usprawnić pracę urzędów skarbowych oraz stanowią kolejny etap uszczelnienia systemu podatkowego.