Zniżka studencka? Możesz mieć i 100 lat, a i tak ci się należy. Ale tylko w MPK

Codzienne Dołącz do dyskusji (46)
Zniżka studencka? Możesz mieć i 100 lat, a i tak ci się należy. Ale tylko w MPK

Zniżka studencka obowiązuje w wielu miejscach – w klubach, restauracjach czy nawet sklepach. Dla wielu młodych osób to przede wszystkim możliwość zakupu tańszych biletów w komunikacji miejskiej czy pociągu. Co jednak ze studentami, którzy ukończyli 26 lat lub są jeszcze starsi? Czy oni również mogą korzystać z ulgi na przejazdy? 

Tańsza kolej? Jedynie do 26 roku życia. Chyba, że robisz doktorat

Zniżka studencka (51%) na przejazdy pociągami obowiązuje maksymalnie do ukończenia 26 roku życia. I to niezależnie od przewoźnika – kwestia ulgi jest uregulowana w ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. O uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 295). Informacje o ulgach dla studentów znajdziemy w art. 4 ust. 4a i 4 b:

4a. Do ulgi 51% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnieni studenci do ukończenia 26 roku życia; osobom, które ukończyły studia pierwszego stopnia przysługuje to prawo do dnia 31 października roku, w którym ukończyły te studia.

Przepisy nie pozostawiają żadnych wątpliwości – zniżka studencka w przypadku transportu kolejowego obowiązuje tylko do ukończenia 26 roku życia. Dobra wiadomość jest taka, że ulga obowiązuje we wszystkich wskazanych pociągach na terenie całego kraju. Powody do zadowolenia mają również doktoranci – oni mogą korzystać z ulgi studenckiej do 35 roku życia:

4b. Do ulgi 51% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnieni doktoranci do ukończenia 35 roku życia.

Uwaga: te same zapisy dotyczą zarówno biletów kolejowych jednorazowych jak i miesięcznych (dalsze zapisy: art. 4 ust. 6a i ust. 6b). Zniżka studencka do ukończenia 26 roku życia obowiązuje również w transporcie zbiorowym autobusowym. Tutaj jednak warto za każdym razem zapoznać się z regulaminem – niektórzy przewoźnicy oferują dodatkowe zniżki dla „starszych studentów”. Należy jednak zaznaczyć, że nie jest to ulga ustawowa, a jedynie oferta konkretnego przewoźnika.

No dobrze, a co z komunikacją miejską?

Tutaj – na szczęście dla wszystkich wiecznych studentów – sytuacja przedstawia się inaczej. Studenci – bez względu na wiek – mogą cieszyć się ulgą w wysokości 50% przy przejazdach komunikacją miejską. Podstawą prawną w tym przypadku jest ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. Zm. Stosowne informacje zawarte są w art. 188 ust. 1 i 1a:

1. Studentowi przysługuje prawo do korzystania z 50% ulgi w opłatach za przejazdy publicznymi środkami komunikacji miejskiej. Osobom, które ukończyły studia pierwszego stopnia, prawo to przysługuje do dnia 31 października roku, w którym ukończyły te studia.

1a. Jednostki samorządu terytorialnego mogą podjąć decyzję o przyznaniu ulgi w opłatach za przejazdy publicznymi środkami komunikacji miejskiej dla doktorantów.

Sprawa jest zatem prosta – wprawdzie studenci po ukończeniu 26. roku życia nie pojadą już taniej pociągiem, jednak wciąż mogą liczyć na zniżki w komunikacji miejskiej.

Jeśli z kolei osoba uprawniona do ulgi zapomni legitymacji, a zostanie poddana kontroli i otrzyma mandat, może się od niego odwołać.