ZUS może zawiesić emeryturę w następujących przypadkach

Codzienne Prawo Dołącz do dyskusji
ZUS może zawiesić emeryturę w następujących przypadkach

Jak wiemy z historii najnowszej, to dobry rząd zwiększył świadczenia emerytalne. To dzięki działaniom dobrej zmiany do wokabularza codziennych wyrażeń weszły trzynastka oraz czternastka. Jak śpiewał jednak najsłynniejszy polski tenor Marek Torzewski – nic nie dane jest na zawsze, a słowa te śmiało możemy odnosić także do świadczeń emerytalnych. Jak się bowiem okazuje ZUS może zawiesić emeryturę. Warto wiedzieć kiedy może do tego dojść.

W jakich okolicznościach ZUS może zawiesić emeryturę?

Osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego, a dorabiają do emerytury lub renty, muszą upewnić się, czy dodatkowe zarobki nie doprowadzą do zmniejszenia, a nawet zawieszenia wypłaty świadczenia. Bowiem od 1 września 2023 br. obowiązują nowe, niższe limity.

To wręcz groteskowe, że niektórzy emeryci mogą stracić na tym, że dalej chcą pracować. Szczególnie, że pogłębiający się niż demograficzny będzie zbierał coraz większe żniwo. Uprawnionych do pobierania świadczeń emerytalnych wciąż przybywa, a wysokość wieku emerytalnego nie została podwyższona. Szacuje się, że za niespełna 7 lat osób w wieku uprawniającym do świadczeń emerytalnych w Polsce (czyli kobiet 60+ i mężczyzn 65+) będzie zaledwie 9,2 mln. 20 lat później, tj. w 2050 r. będzie to już prawnie 12 mln osób. Obecnie to zaledwie 7,8 mln osób. Tym bardziej zatem dziwią decyzje państwa, które zwyczajnie zniechęcają emerytów do dłuższej pracy. System emerytalny potrzebuje znacznych reform, szczególnie w zakresie dotyczącym grup, w których przedstawiciele określonych zawodów uprawnieni są do wcześniejszego przejścia na emeryturę.

Faktem jest, że często emerytom zwyczajnie nie opłaca się szukać dodatkowych zajęć. Mogą one skutkować tym, że ZUS zawiesi im wypłatę świadczeń emerytalnych. Problem dotyczy uprawnionych do tzw. wcześniejszej emerytury. Obecnie ci, którzy pobierają wcześniejszą emeryturę i dodatkowo zarabiają blisko limitu tj. 4196 zł 56 gr brutto, muszą pilnować, aby nie przekroczyć kwoty i nie utracić części świadczenia. Jeżeli zarobki przekroczą 70% przeciętnego wynagrodzenia, ale nie będą wyższe niż 130% tej kwoty, to ZUS czy KRUS realnie zmniejszy wartość świadczenia.

Kiedy świadczenie nie zostanie zawieszone?

Jak wskazuje ZUS, nie zawiesi ani nie zmniejszy świadczenia – niezależnie od wysokości przychodu, który się osiąga o ile:

  1. osiągnęło się powszechny wiek emerytalny, a także posiada się prawo do emerytury;
  2. posiada się prawo do emerytury częściowej;
  3. ma się prawo do renty inwalidy wojennego z tytułu pobytu w obozie i w miejscach odosobnienia lub do renty rodzinnej po takim inwalidzie;
  4. ma się prawo do renty inwalidy wojskowego w związku ze służbą wojskową lub renty  rodzinnej po żołnierzu, którego śmierć ma związek ze służbą wojskową.