ZUS wyjaśnia, co z nowym obowiązkiem dla przedsiębiorców od 1 stycznia. Ale wszystkiego nie wyjaśnił

Firma Dołącz do dyskusji (354)
ZUS wyjaśnia, co z nowym obowiązkiem dla przedsiębiorców od 1 stycznia. Ale wszystkiego nie wyjaśnił

Od 1 stycznia 2021 r. płatnicy składek mają obowiązek zgłaszania umów o dzieło do ZUS. Zakład na swojej stronie rozwiewa część wątpliwości, ale niestety – tylko część. 

ZUS: umowy o dzieło trzeba zgłaszać już od 1 stycznia 2021 r.

Większość przedsiębiorców już wie, że do ZUS trzeba będzie zgłaszać umowy o dzieło – i to od 1 stycznia 2021 r. Wiadomo też, że trzeba będzie tego dokonać na specjalnym formularzu RUD. Wciąż są jednak pewne wątpliwości dotyczące nowego obowiązku, dlatego Zakład przypomina na swojej stronie, kto będzie musiał zgłaszać umowy, a także – ile umów jednocześnie będzie można zgłosić.

Po pierwsze – jeśli chodzi o to, kto do ZUS będzie musiał zgłaszać umowy o dzieło od 1 stycznia 2021 r., to należy wyraźnie zaznaczyć, że z tego obowiązku będą zwolnione podmioty, które nie są płatnikiem składek. Czyli – nie zgłosiły do ZUS co najmniej jednego ubezpieczonego. Płatnikami składek nie są np. fundacje czy spółki prawa handlowego.

Oprócz tego umów o dzieło nie będą musieli zgłaszać też przedsiębiorcy, którzy zawrą umowę o dzieło z własnym pracownikiem. Czyli – jeśli oprócz UoP między stronami stosunku pracy zostanie dodatkowo zawarta umowa o dzieło, nie ma obowiązku jej zgłaszania. Dodatkowo nie trzeba zgłaszać też umów, które pracownik wykonuje na rzecz pracodawcy, chociaż sama umowa została zawarta z innym podmiotem. Nie trzeba też zgłaszać umowy zawartej między podmiotem a osobą prowadzącą działalność gospodarczą, jeśli usługa będąca przedmiotem umowy wchodzi w zakres wykonywanej przez tę osobę działalności.

Uwaga: warto pamiętać, że osoby fizyczne również muszą do ZUS zgłaszać umowy o dzieło od 1 stycznia 2021 r.

Na formularzu RUD można zamieścić maksymalnie informację o 10 umowach o dzieło

Obowiązek zgłaszania umów o dzieło do ZUS wymusił stworzenie nowego, specjalnego formularza RUD. Jest on stosunkowo prosty, zawiera jedynie trzy krótkie bloki. W pierwszym z nich zamawiający podaje swoje dane identyfikacyjne i adresowe, w drugim – dane wykonawcy. Najwięcej wątpliwości wzbudza jednak blok trzeci, w którym zgłaszający umowę musi zawrzeć informację o dacie wykonania dzieła. Nadal nie wiadomo, jak przedsiębiorcy powinni to interpretować. Wydaje się więc, że większość będzie wpisywać daty, które nie zawsze będą pokrywać się z rzeczywistością – chociaż to już Zakładowi będzie trudniej sprawdzić.

Zakład podał jednak za to, że na jednym formularzu RUD można zawrzeć maksymalnie informacje o 10 zawartych umowach. Haczyk? Chodzi o umowy zawarte z… jednym wykonawcą. Dla każdego wykonawcy trzeba wypełnić osobny formularz. Niestety – niespecjalnie możliwość zawarcia informacji o 10 umowach ma sens w momencie, gdy przedsiębiorca na zgłoszenie każdej z nich ma zaledwie 7 dni od daty zawarcia.

Warto jednocześnie pamiętać, że ZUS będzie mógł przekazywać dane np. do KAS. To z kolei oznacza, że zwiększa się ryzyko kontroli – nie tylko ze strony Zakładu.