ZUS wypłaci wyższą emeryturę za pracę przed komputerem

Praca dołącz do dyskusji (36) 30.09.2019
ZUS wypłaci wyższą emeryturę za pracę przed komputerem

Joanna Majkowska

Osoby urodzone po 1948 roku, które przed rokiem 2009 co najmniej 15 lat pracowały przed monitorem kineskopowym, mogą liczyć na dodatkową rekompensatę. Zdaniem Sądu Najwyższego jest to bowiem praca w szczególnych warunkach.

Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 4 czerwca 2019 roku oddalił skargę kasacyjną Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o rekompensatę za pracę przy monitorze kineskopowym CRT. Przy korzystaniu z tych urządzeń występował efekt migotania, a także zjawisko odbić i olśnieni, co powodowało szybkie zmęczenie oczu i prowadziło do znacznego obciążenia wzroku. Zdaniem poszkodowanej taki rodzaj pracy powinien być więc kwalifikowany jako praca w szczególnych warunkach, a tym samym uprawniać do przyznania emerytury w niższym wieku niż obowiązujący. Kobieta wytoczyła sprawę o rekompensatę, a sądy obu instancji przychyliły się do jej stanowiska. ZUS był jednak przeciwny takiemu rozstrzygnięciu.

Praca w szczególnych warunkach w opinii Sądu Najwyższego

Zdaniem ZUS sam monitor ekranowy nie może być uznany jako sprzęt uprawniający do ubiegania się o rentę. Informatyk pracuje bowiem przy wykorzystaniu komputera rozumianego jako całość. Sąd Najwyższy nie zgodził się jednak z taką interpretacją. Orzekł, że uprawnienie do emerytury w wieku obniżonym nabywa osoba, która wykonywała pracę szczególnie obciążającą wzrok i wymagającą precyzyjnego widzenia. O zakwalifikowaniu pracy jako pracy w szczególnych warunkach decydują dwie zachodzące kumulatywnie cechy. Jest to obciążenie wzroku i wymóg precyzyjnego widzenia. Wystąpienie tych dwóch cech uprawnia więc do ubiegania się o rekompensatę z tytułu pozbawienia prawa do wcześniejszej emerytury. W niniejszym przypadku nie można było mówić o zwykłej pracy przy komputerze. Poszkodowana wszystkie dane przetwarzała w formie elektronicznej. To natomiast powodowało znacznie większe obciążenie wzroku niż w przypadku zwykłej pracy biurowej, gdzie prócz wprowadzania danych elektronicznych korzysta się także z dokumentacji papierowej.

Rekompensaty i wyższe emerytury

Wyrok ten niesie ze sobą ważne zmiany. Do tej pory uznawano, że praca w szczególnych warunkach dotyczyła pracy z najstarszymi monitorami jeszcze z lat 80. Teraz jednak także osoby, które pracowały przed ekranem w latach 90. czy nawet dwutysięcznych, przed erą monitorów LCD, mogą ubiegać się o rekompensatę. Według Rzeczpospolitej od tego momentu o przyznanie świadczeń będą mogły ubiegać się osoby urodzone po 1948 roku, które przed 2009 rokiem przepracowały minimum 15 lat w szczególnych warunkach. Orzeczenie będzie miało zastosowanie nie tylko przy ustalaniu stażu uprawniającego do rekompensaty, ale również wcześniejszych emerytur, w tym emerytur pomostowych.