Zadłużeni przedsiębiorcy też mogą skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS – ale pod pewnymi warunkami

Firma Podatki Dołącz do dyskusji (174)
Zadłużeni przedsiębiorcy też mogą skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS – ale pod pewnymi warunkami

Przedsiębiorcy, którzy mają zaległości w płaceniu należnych składek ZUS, mogą mieć problem z uzyskaniem zwolnienia przewidzianego w tarczy antykryzysowej. Zwolnienie nie przysługuje tym, którzy od 12 miesięcy nie odprowadzają składek. Zwolnienie ze składek ZUS dla zadłużonych przedsiębiorców jest jednak możliwe pod pewnymi warunkami. 

Zwolnienie ze składek ZUS jest jednym ze sposobów, w jaki państwo pomaga przedsiębiorcom zmagających się z gospodarczymi konsekwencjami epidemii. Innym, równie popularnym jest pożyczka dla przedsiębiorców.

Jednym z warunków ubiegania się o zwolnienie ze składek jest brak zaległości w dotychczasowym ich opłacaniu. Zwolnienie ze składek ZUS dla zadłużonych przedsiębiorców jest jednak możliwe pod pewnymi wyjątkami, o czym przypomina sam Zakład.

Zasadą jest, że przedsiębiorcy posiadający zadłużenie w opłacaniu składek przekraczające 12 miesięcy, nie mogą wnioskować o zwolnienie przewidziane przez ustawy antykryzysowe. Pod uwagę bierze się stan na dzień 31 grudnia 2019 r. Tego problemu nie mają przedsiębiorcy, którzy składek nie opłacali przez krótszy czas. Wynika to z tego, że według opinii Komisji Europejskiej zwolnienie ze składek jest pomocą publiczną. Taka pomoc jest dopuszczalna, ale obwarowana licznymi warunkami. Te są konieczne, aby państwo traktowało przedsiębiorców sprawiedliwie i nie faworyzowało niektórych kosztem innych.

Zgodnie z opinią KE zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek, stanowi pomoc publiczną. Ta pomoc może być udzielona wyłącznie przedsiębiorcy, który na dzień 31 grudnia 2019 r. nie znajdował się w trudnej sytuacji, ale dopiero później napotkał trudności z powodu epidemii COVID-19.

Zwolnienie ze składek ZUS dla zadłużonych

Od każdej zasady są pewne wyjątki. Nie inaczej jest w przypadku przedsiębiorców, których zadłużenie w płatności składek przekracza wskazany powyżej termin 12 miesięcy. Zwolnienie ze składek ZUS dla zadłużonych przedsiębiorców jest możliwe przy spełnieniu jednego warunku. Jest nim wcześniejsze podpisanie ugody z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych odnośnie ratalnej spłaty zadłużenia. Taka ugoda musiała być jednak podpisana przed 31 grudnia 2019 r.

Z pomocy może skorzystać przedsiębiorca, który wprawdzie miał na 31 grudnia 2019 r. zadłużenie za okres równy lub dłuższy niż 12 miesięcy, ale rozłożył dług na raty, podpisując z Zakładem odpowiednią umowę (przed 31 grudnia 2019 r.) – czytamy w komunikacje ZUS.

Tarcza antykryzysowa 2.0 przewiduje również możliwość ubiegania się o zwolnienie dla przedsiębiorców zatrudniających od 10 do 49 pracowników. W ich przypadku zwolnienie dotyczy jedynie 50% kwoty wykazywanych składek. Pod uwagę nie bierze się jednak zatrudnionych młodocianych pracowników. Zwolnienie przysługuje również firmom założonym w lutym i marcu tego roku.