Od dziś można wnioskować o 300 plus. Zegar tyka, a pieniądze mogą nie dotrzeć w te wakacje

Rodzina Dołącz do dyskusji
Od dziś  można wnioskować o 300 plus. Zegar tyka, a pieniądze mogą nie dotrzeć w te wakacje

Od 1 lipca 2023 roku można składać wnioski o program Dobry start, czyli tzw. 300 zł na dziecko. Program, który został powołany do życia w 2018 roku, z założenia ma pomagać rodzicom w zakupie wyprawki szkolnej. Jego zasady są niezmienne, podobnie jak wypłacana kwota. Co zrobić, żeby otrzymać pieniądze?

Wniosek o 300 plus dobry start

Program 300 plus skierowany jest do rodziców uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej. Wyprawka przysługuje od rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej aż do ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej. Górna granica wieku to 20 lat, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnością 24 lata. Świadczenia nie otrzymają niestety studenci, pomimo spełnienia kryterium wieku oraz uczniowie zerówki.

Za otrzymane pieniądze rodzice mogą zakupić wyprawkę szkolną. Jednak w praktyce to na co wydawane są pieniądze, nie jest w żaden sposób weryfikowane. Sam wniosek można (jak co roku) składać od 1 lipca, ostatnim dniem składania wniosków jest 30 listopada. Warto się jednak pośpieszyć, ponieważ im wcześniej złożymy wniosek, tym szybciej pieniądze trafią na nasze konto. Zgodnie z zapowiedziami pieniądze są wypłacane w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku, jeżeli złożymy go w miesiącach wakacyjnych, mamy gwarancję, że zostaną one wypłacone najpóźniej we wrześniu. W przypadku późniejszego złożenia wniosku pieniądze mogą zostać wypłacone już w trakcie trwania roku szkolnego.

Wniosek mogą składać rodzice — matka albo ojciec dziecka, w tym wypadku wystarczające jest złożenie wniosku tylko przez jednego z rodziców. Jeżeli złożą go oboje, pieniądze zostaną wypłacone tylko jednemu z nich, wiążące będzie pierwsze złożenie. Ubiegać się o świadczenie może również opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (czyli osoba, która faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej, składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawcze. Jeżeli dziecko uzyskało pełnoletność, może samodzielnie złożyć wniosek w swoim imieniu, pod warunkiem, że nie jest już na utrzymaniu rodziców.

300 plus 2023 tylko elektronicznie

Warto pamiętać, że od dwóch lat wniosek można złożyć tylko drogą elektroniczną. Można to zrobić przez portal PUE ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Wypłata świadczenie tak, jak w latach poprzednich będzie odbywać się w formie bezgotówkowej, na podane konto bankowe.