Nawet 5 tys. zł kary za brak integracji terminala płatniczego z kasą rejestrującą. Kolejny problem dla przedsiębiorców

Finanse Firma Dołącz do dyskusji (43)
Nawet 5 tys. zł kary za brak integracji terminala płatniczego z kasą rejestrującą. Kolejny problem dla przedsiębiorców

O Polskim Ładzie można powiedzieć i napisać wiele – pewne jest natomiast, że nowy, sztandarowy program rządu dla przedsiębiorców oznacza głównie wzrost obciążeń, nowe obowiązki oraz szereg pułapek, jakie zastawił projektodawca. Kolejną jest kara w wysokości nawet 5 tys. zł kary za brak integracji terminala płatniczego z kasą.

Jak powszechnie wiadomo, przedsiębiorcy są jedną z grup, która nie cieszy się z powodu prób wdrażania Polskiego Ładu. Dla nich to dodatkowe obciążenia – nie tylko finansowe. Oprócz liniowej składki zdrowotnej dochodzą problemy z leasingiem, zakaz amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych, a także nowe uprawnienia KAS czy nowe obowiązki. Zgodnie z projektowanymi przepisami przedsiębiorcy będą musieli zadbać o kolejną kwestię – tym razem dotyczącą kas rejestrujących.

Nawet 5 tys. zł kary za brak integracji terminala płatniczego z kasą rejestrującą

W projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw znalazł się zapis, który może niepokoić przedsiębiorców. Tym razem chodzi o terminale płatnicze.

Zgodnie z projektowanym przepisem, przedsiębiorcy przyjmujący płatność kartą zostaną objęci nowym obowiązkiem. Chodzi o konieczność zapewnienia integracji kasy rejestrującej z terminalem płatniczym. Wszystko na podstawie art. 19a ust. 3 dodanego w ramach projektu do ustawy Prawo przedsiębiorców:

Przedsiębiorca, który zapewnia możliwość przyjmowania płatności przy użyciu terminala płatniczego i prowadzi ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, które umożliwiają połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas, określone w art. 111a ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zapewnia współpracę kasy rejestrującej z terminalem płatniczym zgodnie z wymaganiami technicznymi dla kas rejestrujących, określonymi w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.

Chodzi tym samym oczywiście o kasy online, które w czasie rzeczywistym łączą się z Centralnym Repozytorium Kas. Z dniem 1 lipca 2021 r. na kasy online musiała przejść ostatnia grupa przedsiębiorców. Jakie informacje będą trafiać z kas rejestrujących do Repozytorium? Oprócz e-paragonów – także dane dotyczące płatności bezgotówkowych. Stąd też prawdopodobnie wprowadzenie przez rządzących konieczności integracji terminala i kasy online.

Przedsiębiorcy, którzy nie zapewnią odpowiedniej współpracy kasy rejestrującej z terminalem, muszą liczyć się z możliwością otrzymania kary. Zgodnie z projektowanymi przepisami grozi im nawet 5 tys. zł kary za brak integracji terminala z kasą rejestrującą. Karę pieniężną na podatnika będzie mógł nałożyć naczelnik urzędu skarbowego.

Projektowane przepisy – jeśli nie dojdzie do żadnych zmian – mają zacząć obowiązywać od 1 lipca 2022 r. Tym samym na przystosowanie się do zmian przedsiębiorcy będą mieć niespełna rok.