Wystarczy kilka dni opieki nad dzieckiem, aby dostać wypłatę z 500+? 

Gorące tematy Państwo dołącz do dyskusji (11) 02.12.2016
Wystarczy kilka dni opieki nad dzieckiem, aby dostać wypłatę z 500+? 

Maciej Lewczuk

Dają 500+ nawet jeśli dzieci nie są cały czas pod opieką rodziców.

Program 500+ nie schodzi z pierwszych stron nie tylko tabloidów, ale i dużych portali. Sporo dyskusji wywołują doniesienia o braku pieniędzy na świadczenia wypłacane przez Państwo oraz o próbach pozyskania dodatkowych środków, by zaradzić problemowi. Teraz okazuje się, że pieniądze mogą dostawać nawet rodzice, którzy na co dzień nie opiekują się swoimi dziećmi!

Sprawę opisał w portalu natemat.pl Paweł Kalisz. Chodzi o wypłatę świadczeń rodzicom dzieci, które przebywają na co dzień w placówkach opiekuńczych. Wiele dzieci zostało odebranych rodzicom, a Ci mają prawo się z nimi widywać, a nawet zabierać do domu na dzień, dwa, weekend, a nawet wakacje. Pociecha musi mieć swój kąt z łóżkiem, w domu musi być jedzenie, a rodzice trzeźwi. Możliwości takie sąd może odebrać rodzicom, którzy zasłużyli sobie swoim podejściem do dzieci.

Autor artykułu chcąc dowiedzieć się, czy możliwe jest ubieganie się i otrzymywanie środków z programu 500+ przez osoby, których dzieci przebywają przez większość czasu w ośrodkach opiekuńczych, wystosował oficjalne zapytanie do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Odpowiedzi udzieliła Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Rodzinnej Dorota Gierej. Okazuje się, że w przypadku, gdy dziecko otrzymuje urlop z ośrodka opiekuńczo-wychowawczego i udaje się pod opiekę biologicznej rodziny, to należy się jej (rodzinie) wypłata z programu 500+. Co więcej, przysługuje ono w całości, bo nie zgodnie z ustawą jest to niepodzielna wypłata.

Zatem niezależnie od tego, czy dziecko będzie przebywało pod opieką rodziców przez jeden lub więcej dni, to świadczenie powinni dostać w całości. Jednocześnie wyraźnie zaznaczyła, że jest to tylko opinia i w żadnym przypadku nie powinna być uznana za wiążącą wykładnię ustaw.

Z perspektywy ośrodka opiekuńczo-wychowawczego jest to niesprawiedliwe, bo wszelkie działania dotyczące ubrania, żywienia, edukacji, etc. są po stronie tej placówki, a w przypadku, gdy rodzić weźmie dziecko na jeden weekend w miesiącu, to jemu mogą zostać przyznane świadczenia z programu 500+.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej doprecyzowało powyżej przedstawiane możliwości. Chodzi o to, że świadczenia przysługują jedynie rodzicom tych dzieci, których urlop z placówki opiekuńczo-wychowawczej zatwierdził sąd, a nie przyznał ich dyrektor tego ośrodka.