Wysokość abonamentu RTV w 2023 r. będzie rekordowa. Już wiadomo, ile zapłacimy

Codzienne Podatki Dołącz do dyskusji (1)
Wysokość abonamentu RTV w 2023 r. będzie rekordowa. Już wiadomo, ile zapłacimy

W Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” właśnie opublikowano rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, które ogłasza wysokość opłat za abonament radiowo-telewizyjny w 2023 roku.

Abonament radiowo-telewizyjny w 2023 – ile wyniesie opłata?

Abonament RTV to danina, którą posiadacz telewizora lub odbiornika radiowego powinien zapłacić za sam fakt jego posiadania.

Od stycznia 2023 opłata za używanie odbiornika radiowego wyniesie 8,70 zł miesięcznie. Natomiast za posiadanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiowego trzeba będzie co miesiąc zapłacić 27,30 zł. Warto zaznaczyć, że w bieżącym roku daniny wynoszą odpowiednio 7,50 zł i 24,50 zł. Abonament radiowo-telewizyjny w 2023 roku wzrośnie więc w pierwszym przypadku o 16%, a w drugim – o 11,4%.

Ustawodawca, tak jak w poprzednich latach, przewidział również zniżki dla tych, którzy uregulują opłatę z wyprzedzeniem. Użytkownik odbiorników, który zapłaci w terminie do 25. dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego, będzie mógł skorzystać z 10% ulgi.

Kto nie musi płacić abonamentu RTV?

Pewne grupy osób zostały przez ustawodawcę zwolnione z obowiązku płacenia abonamentu. W Polsce jest to około 3,7 mln osób. Wśród nich:

  • osoby, które ukończyły 75. rok życia,
  • osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej,
  • kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi,

a także

  • osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia.

By uzyskać przysługujące zwolnienie od opłaty, należy w placówce Poczty Polskiej przedstawić dokumenty uprawniające do skorzystania z uprawnienia wraz z odpowiednim oświadczeniem (jego wzór znajduje się na tej stronie).

Abonament radiowo-telewizyjny zostanie z nami jeszcze na długo i być może będzie coraz wyższy

W kwietniu bieżącego roku pojawiły się głosy, że być może wkrótce abonament RTV zostanie zlikwidowany. Zgodnie z projektem senatorów, daninę miałyby po zmianach płacić tylko firmy.

Po tym jednak, jak okazało się jednak, że w chwili obecnej osoby prywatne płacące abonament stanowią aż 73 proc. wszystkich wpływów abonamentowych, pomysł upadł i już więcej nie powrócił. KRRiT uznała bowiem, że zlikwidowanie źródła wpłat osób prywatnych byłoby praktycznie równoznaczne z likwidacją abonamentu.

Mimo że obowiązujący abonament RTV jest daniną dość nieskuteczną i wielu zobowiązanych od lat skutecznie uchyla się od jego płacenia, zdaje się, że opłata pozostanie z nami jeszcze na długo. Być może będzie nawet coraz wyższa.

Abonament teoretycznie pełni bowiem ważną funkcję społeczną. Zapewnia publicznym mediom niezależne źródło finansowania. I choć wiele osób obstaje za całkowitą likwidacją publicznych kanałów informacyjnych, to media takie jak Telewizja Polska czy Polskie Radio, w sytuacjach kryzysowych, będą stanowić najprostszą drogę przekazywania obywatelom informacji od rządzących. Zwłaszcza w obliczu ostatnich wydarzeń, posiadanie takiego kanału wydaje się ważne.