Gdy pracownicy odchodzą z twojej firmy, rozwiązaniem może być profesjonalne badanie zagrożenia rotacją

Firma Dołącz do dyskusji
Gdy pracownicy odchodzą z twojej firmy, rozwiązaniem może być profesjonalne badanie zagrożenia rotacją

Problem dużej rotacji pracowniczej dotyczy wielu firm. Powodów takiego stanu rzeczy jest dużo, jednak zjawisko to bardzo często odbija się niekorzystnie na funkcjonowaniu i wizerunku firmy. Jednak rotacja może przyjmować różne oblicza, a także dotyczyć wielu procesów wymiany kadr w firmie. Jednym ze sposobów zdiagnozowania tego problemu jest profesjonalne badanie zagrożenia rotacją.

Badanie zagrożenia rotacją może być sposobem na prognozowanie odejścia pracownika z firmy

Na wstępie należy wspomnieć, że istnieje wiele typów rotacji pracowników w firmie. Do najważniejszych z nich należą:

  • dobrowolna rotacja – dotyczy sytuacji, w których pracownicy sami decydują się na odejście z firmy,
  • wymuszona rotacja – to pracodawca decyduje się na zwolnienie pracowników.

Rotacja jednak nie zawsze musi być niekorzystna dla firmy. W wielu wypadkach mamy do czynienia z tak zwaną rotacją pożądaną. Zachodzi ona np. wtedy, gdy zwolnieni zostają pracownicy, którzy nie wypełniają swoich obowiązków zawodowych w sposób należyty.

Aby w jakimś stopniu zaradzić niekorzystnemu zjawisku rotacji, warto zdecydować się na zamówienie specjalnego badania. Dzięki niemu przedsiębiorca może dowiedzieć się, czy konkretne grupy pracowników w firmie mogą być zagrożone odejściem z pracy. Przeprowadzanie badanie tego typu ma także inny cel – może być elementem prognozowania przyszłej zmiany pracy przez najbardziej pożądanych pracowników w firmie.

Dzięki przeprowadzeniu profesjonalnego badania poznasz także przyczyny odchodzenia pracowników z twojej firmy

Występowanie zjawiska negatywnej rotacji pracowniczej jest często trudne do uzasadnienia. Przedsiębiorcy często nie wiedzą, dlaczego pracownicy opuszczają ich firmę. Powodów takiego stanu rzeczy może być wiele. Jednym z nich jest brak możliwości rozwoju zawodowego. W takim wypadku pracownicy często decydują się na odejście do konkurencyjnej firmy. Niskie wynagrodzenie oraz zły klimat, który panuje w przedsiębiorstwie to także jedne z ważniejszych powodów odchodzenia pracowników. Dodatkowo pracownicy, którzy odchodzą z firmy, często robią to, ponieważ mają dość złego zarządzania biznesem.

Badanie zagrożenia rotacją powinno być zamawiane szczególnie przez właścicieli tych firm, z których masowo odchodzą specjaliści. To właśnie odejście fachowców najbardziej niekorzystnie wpływa na kondycję przedsiębiorstwa, a zatrzymanie ich w firmie w obliczu niedoborów wykwalifikowanej siły roboczej w Polsce staje się w dzisiejszych czasach priorytetem. Do bardzo niekorzystnych zjawisk możemy także zaliczyć dużą rotację członków zarządu i menedżerów, co często także w sposób znaczny hamuje rozwój firmy.