Bank wypłacił środki z Twojego konta osobie nieuprawnionej – co możesz zrobić?

Gorące tematy Codzienne Finanse dołącz do dyskusji (231) 11.05.2016
Bank wypłacił środki z Twojego konta osobie nieuprawnionej – co możesz zrobić?

Cezary Adamczyk

W przypadku, gdy będziemy mieli nieszczęście zostać ofiarą przestępstwa, na skutek którego osoba nieuprawniona np. za pomocą sfałszowanych druków przelewu wypłaci nasze środki z rachunku bankowego, przysługują nam określone roszczenia – choć sądy cywilne nie są zgodne jakie. Więcej szczegółów w niniejszym poście.

W przedmiotowym zakresie prezentowane są dwa rozwiązania, pierwsze, że w przypadku wypłaty środków zgromadzonych na rachunku bankowym przez nieuprawnionego za pomocą wprowadzenia pracownika banku w błąd, co do autentyczności polecenia przelewu, mamy roszczenie nie o wypłatę środków zgromadzonych na rachunku przez bank, ale o naprawienie szkody przez dłużnika – czyli bank – wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania w rozumieniu art. 471 k.c.

Bank wypłacił środki z Twojego konta osobie nieuprawnionej

Bank w takim wypadku odpowiada za szkodę, gdyż jego pracownik, który zrealizował polecenie przelewu na rzecz osoby nieuprawnionej, bo tego nie sprawdził, naruszył zasadę należytej staranności. Jest to w mojej ocenie mniej korzystna interpretacja dla ofiar przestępstwa, niż druga z linii orzeczniczych – wszak sprawa odszkodowawcza może być całkiem skomplikowana.

Natomiast według drugiej koncepcji – w opisanych powyżej okolicznościach – posiadacz rachunku bankowego nie daje zlecenia dokonania rozliczeń pieniężnych, a co za tym idzie ma prawo oczekiwać realizacji przez bank zobowiązania do przechowywania tych środków. Innymi więc słowy, to ,,problem” banku, że wypłacił komuś pieniądze, to nie byliśmy my, a więc możemy nadal żądać wypłaty naszych pieniędzy.

Przedmiotowe uzasadnione jest tym, że „Zobowiązanie banku jest uzależnione od ważności leżącego u podstaw wpisu zdarzenia prawnego.” (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 grudnia 2008 roku, V CSK 230/08, LEX nr 484686; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 lipca 2008 roku, V CSK 56/08, LEX nr 551054).

Zupełne inną kwestią jest jednak, sytuacja, gdy ktoś wykradnie nam loginy i ,,wyczyści” konto. I w takim przypadku jednak są pewne możliwości prawne działania.

Jeżeli bank poinformuje Cię o zaistnieniu takiej sytuacji, a niekoniecznie tak musi być, o ile bank sam wykryje zdarzenie (wszak chodzi również o zaufanie i renomę banku), możesz nadto złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.

Jeśli masz wątpliwości dotyczą w/w lub innego zagadnienia, możesz skonsultować się z prawnikiem. Na przykład za pomocą adresu kontakt@bezprawnik.pl, pod którym uzyskasz płatną poradę prawną od doświadczonych prawników.