Biedni także na własne życzenie. Co piąty Polak wydaje za dużo, co trzeci nie zapłacił rachunku

Społeczeństwo Dołącz do dyskusji
Biedni także na własne życzenie. Co piąty Polak wydaje za dużo, co trzeci nie zapłacił rachunku

Według najnowszego raportu Intrum, „European Consumer Payment Report 2023”, konsumenci zmagają się z ciężarami finansowymi, które przekładają się na ich zdolność do wywiązywania się z zobowiązań.

Analiza ukazuje, że problem ten jest szczególnie widoczny w Polsce, gdzie 34% konsumentów przyznaje, że nie byli w stanie opłacić co najmniej jednego rachunku w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Niestabilność finansowa nie jest wyjątkiem, a stała się normą dla wielu Polaków, gdzie 20% regularnie przekracza swój miesięczny budżet o średnio 455 zł.

Trudne warunki to jedno, ale niegospodarność też jest problemem

W Polsce, problem wydaje się być dwutorowy: z jednej strony mamy ludzi, którzy są ubodzy, z drugiej – osoby, które są niegospodarne, często przekraczają swoje możliwości finansowe i wydają więcej, niż pozwalają na to ich dochody. Takie obserwacje pozwalają przypuszczać, że w pewnych przypadkach Polacy nie tyle są w trudnej sytuacji finansowej, ile nie potrafią odpowiednio zarządzać swoimi finansami, są po prostu niegospodarni i nierozsądni w swych finansowych decyzjach.

Trudności finansowe, wynikające z inflacji i wysokich stóp procentowych, wydają się dotykać coraz więcej gospodarstw domowych, z 76% konsumentów w Europie przyznających, że mają trudności z pokryciem bieżących wydatków. Polska, niestety, nie jest wyjątkiem, z 64% konsumentów przyznających, że mają obecnie mniej pieniędzy na opłacenie podstawowych rachunków niż rok temu.

Podobnie jak wielu Europejczyków, Polacy również wyrażają niezadowolenie z nieuczciwych praktyk biznesowych określanych jako „greedflacja„, i 67% z nich przestałoby korzystać z usług firm, które stosują takie praktyki. Pokazuje to rosnące zapotrzebowanie na uczciwość i przejrzystość w dzisiejszym niepewnym otoczeniu gospodarczym.

Jednakże, istnieje także brak gospodarności i odpowiedzialności finansowej wśród konsumentów. Co piąty konsument w Polsce nie posiada oszczędności, co oznacza, że przejściowe problemy finansowe mogą przerodzić się w długotrwałe kryzysy. Brak finansowej rezerwy wśród 27% konsumentów w Polsce sugeruje potrzebę lepszego zarządzania finansami osobistymi i budowania oszczędności, nawet w tak trudnym otoczeniu gospodarczym.

W Polsce przybędzie dłużników, życie stało się po prostu trudniejsze

Długoterminowe skutki tego dualizmu – bieda z jednej strony i brak umiejętności gospodarowania pieniędzmi z drugiej – mogą być poważne. Wzrost inflacji, połączony z malejącymi dochodami, prowadzi do sytuacji, gdzie coraz więcej osób nie tylko nie może oszczędzać, ale również jest zmuszonych do zaciągania pożyczek i kredytów, aby sprostać bieżącym wydatkom.

Z perspektywy konsumenckiej, zrozumienie różnicy pomiędzy brakiem środków finansowych a brakiem odpowiedzialności finansowej jest kluczowe, aby lepiej radzić sobie w obecnych czasach ekonomicznego niepokoju. Zasadniczo, potrzeba jest większej edukacji finansowej i wsparcia dla konsumentów, aby umożliwić im lepsze zarządzanie swoimi finansami, zwiększenie oszczędności i minimalizowanie długów, a także świadome korzystanie z produktów i usług finansowych w odpowiedzialny sposób.