„Biedronkowa promocja piwa w wielopakach nie stanowi zachęty do picia alkoholu kosztem jedzenia”

Zakupy Dołącz do dyskusji
„Biedronkowa promocja piwa w wielopakach nie stanowi zachęty do picia alkoholu kosztem jedzenia”

W odpowiedzi na skargę konsumenta dotyczącą promocji sprzedaży piwa przez Jeronimo Martins Polska S.A., właściciela sieci Biedronka, Komisja Etyki Reklamy podjęła decyzję o jej oddaleniu. Skarga zarzucała, że promocje piwa dostępne na stronie internetowej Biedronki są łatwo dostępne dla osób niepełnoletnich i przedstawiają alkohol jako bardziej atrakcyjny cenowo niż podstawowe produkty spożywcze.

Podczas posiedzenia w dniu 24 stycznia 2024 roku, Zespół Orzekający Komisji, w składzie Beata Dziwulska, Kamil Bolek i przewodniczący Sławomir Skowerski, rozpatrzył skargi o sygnaturze akt KER/212/23 i KER/213/23. W skardze podniesiono, że promocje piwa są promowane bez żadnych zabezpieczeń, umożliwiając dostęp osobom niezależnie od wieku. Na dodatek skarga dotyczyła cen tego piwa, które były niższe od ceny chleba, co mogłoby sugerować, że picie piwa jest preferowane nad konsumpcją pokarmów.

Biedronka umywa ręce od swoich reklamobiorców

Komisja, analizując materiał dowodowy oraz przepisy Kodeksu Etyki Reklamy, stwierdziła, że skarga zawiera istotne błędy merytoryczne i przeoczenia. Ze śledztwa przeprowadzonego przez KER wynikało bowiem, że Biedronka, czyli skarżona firma, wprowadziła mechanizm tzw. „bramki wiekowej” na swojej stronie internetowej, mający na celu weryfikację pełnoletności użytkowników. Taki sposób weryfikacji, mimo jego niedoskonałości, został uznany za powszechny i akceptowalny w obecnej rzeczywistości rynkowej.

Komisja zauważyła również, że reklamy na stronach internetowych innych niż Biedronka nie mogą być bezpośrednio przypisane firmie Jeronimo Martins Polska S.A., jako że nie są one administrowane przez skarżoną firmę. Więc sklep spożywczy nie może odpowiadać za to, gdzie reklamy alkoholu emitują ich reklamobiorcy, choć ta akurat ocena jest mocno dyskusyjna.

Piwo czy chleb? Wybór należy do ciebie

Dodatkowo, Komisja uznała zarzut, iż promocje piwa w cenie niższej niż chleb promują alkoholizm zamiast spożywania jedzenia, za subiektywny i nieodzwierciedlający rzeczywistego stanu faktycznego. Zdaniem Komisji, promocja piwa w wielopakach nie stanowi zachęty do picia alkoholu kosztem jedzenia.

W świetle przedstawionych argumentów, Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy zdecydował o oddaleniu skargi. Decyzja ta podkreśla znaczenie odpowiedzialnych praktyk w zakresie reklamy produktów alkoholowych oraz akceptowalności obecnych metod weryfikacji wieku konsumentów w środowisku online.