Już w przyszłym roku może ruszyć ważne wsparcie dla seniorów. Znane są nowe szczegóły

Państwo Społeczeństwo Dołącz do dyskusji
Już w przyszłym roku może ruszyć ważne wsparcie dla seniorów. Znane są nowe szczegóły

Wszystko wskazuje na to, że bon senioralny mógłby ruszyć już w przyszłym roku. Już wkrótce ma zostać specjalny międzyresortowy zespół, który będzie walczyć o interesy osób starszych, a środki na obsługę świadczenia mają zostać zabezpieczone już w ustawie budżetowej na przyszły rok.

Bon senioralny w 2025 r. Nowa pomoc dla osób starszych, ale nie w formie gotówki

Poprzednia ekipa przodowała w uchwalaniu nowych świadczeń i form wsparcia. W niemal wszystkich wypadkach była to jednak pomoc finansowa; znacznie gorzej było z pomocą systemową, mającą na celu kompleksowe rozwiązanie konkretnego problemu. Jest jednak szansa, że nowy rząd (przynajmniej w niektórych kwestiach) postawi na inne rozwiązania. Tak może być m.in. w przypadku opieki nad osobami starszymi.

Już jakiś czas temu rządzący zapowiedzieli bon senioralny. Szybko okazało się, że nie będzie on jednak wypłacany bezpośrednio seniorom; będzie można wykorzystać go na opłacenie usług opiekuńczych. Jak poinformowała minister Okła-Drewnowicz w odpowiedzi na pytanie serwisu money.pl,

W pierwszej kolejności chcemy przygotować zaplecze kadrowe, które wykona usługi, za które zapłacimy bonem senioralnym. Środki finansowe na ten cel zostaną zabezpieczone w ustawie budżetowej na przyszły rok.

Bon senioralny ma pomóc przede wszystkim tym osobom starszym, które potrzebują wsparcia, ale nie mogą go uzyskać od bliskich w wystarczającym stopniu (np. ze względu na to, że bliska osoba pracuje lub mieszka w sporej odległości od miejsca zamieszkania seniora).

Z najnowszych zapowiedzi minister wynika, że bon senioralny ma mieć wartość 2100 zł. Należy jednak zaznaczyć, że to maksymalna wartość bonu; można założyć, że dla każdego seniora kwota (i miesięczna liczba godzin opieki) byłaby ustalana indywidualnie. Nie do końca jednak na razie wiadomo, jak miałoby to wyglądać w praktyce ani czy obowiązek obsługi bonu spadłby w całości na samorządy, czy też np. mogłyby one zostać wsparcie chociażby przez ZUS.

Można jednocześnie przypuszczać, że wsparcie będzie skierowane głównie do rodzin aktywnych zawodowo, a jednocześnie zajmujących się osobami starszymi oraz osób zamieszkujących tereny wiejskie – gdzie usługi opiekuńcze praktycznie nie są realizowane.

Rządzący chcą też kolejnych zmian

Bon senioralny ma być ważnym wsparciem dla seniorów, jednak oprócz tego ma powstać specjalny międzyresortowy zespół do spraw sytuacji i opieki nad osobami starszymi oraz koordynacji działań. Zespół ma zajmować się m.in. zagadnieniem opieki długoterminowej; przeanalizowana ma zostać też organizacja, funkcjonowanie i finansowanie Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych czy Domów Pomocy Społecznej. Jest zatem szansa, że na bonie senioralnym się nie skończy – i obecny rząd poważnie podejmie do wyzwań wynikających z coraz szybszego starzenia się społeczeństwa.