Cała Polska w strefie żółtej. Co to oznacza i jakie obostrzenia będą nas obowiązywały już od najbliższej soboty?

Codzienne Zdrowie Dołącz do dyskusji (148)
Cała Polska w strefie żółtej. Co to oznacza i jakie obostrzenia będą nas obowiązywały już od najbliższej soboty?

Sytuacja epidemiczna jest najgorsza od momentu pojawienia się koronawirusa w Polsce. Władza budzi się i ogłasza – cała Polska w strefie żółtej. Jakie będą obostrzenia obowiązywać będą od soboty na terenie całego kraju?

Cała Polska w strefie żółtej – jakie obostrzenia od soboty?

Mamy rekord dobowej liczby zakażeń wirusem SARS-CoV-2 – 4280 przypadków i 76 zmarłych. Społeczeństwo – oprócz koronasceptyków – domaga się natychmiastowej reakcji władz państwowych na obecną sytuację tak, by walka z epidemią koronawirusa była efektywniejsza.

Podczas dzisiejszej konferencji, zamiast której spodziewaliśmy się nowej listy powiatów objętych koronawirusowymi obostrzeniami, premier Mateusz Morawiecki oświadczył – cała Polska w strefie żółtej.

Oznacza to, że restrykcje, które charakterystyczne były dla niektórych powiatów – określonych jako „żółte” – obowiązywać będą na terenie całego kraju, z wyjątkiem tych regionów, które oznaczono jako „czerwone”. Część z nich zmieni się, toteż zupełna kalka rozwiązań ze stref żółtych nie będzie miała zastosowania.

Przywołując informację z serwisu *.gov.pl, przedstawiam skrócone obostrzenia, które będą nas w najbliższym czasie czekały.

Targi, sport, kultura

Targi i kongresy

Na terenie całego kraju – z wyjątkiem stref czerwonych – kongresy i targi będą mogły być organizowane pod warunkiem zakrywania ust i nosa przez widzów i klientów (także na zewnątrz), a także z udostępnieniem połowy liczby miejsc. Co istotne, w miejscu odbywania się wydarzenia znajdować się może 1 osoba na 4 m2 z wyłączeniem obsługi. Przy spełnieniu tego wymogu nie obowiązuje limit osób (do 150).

Wydarzenia sportowe

W wypadku wydarzeń sportowych odbywających się na stadionach, halach, czy basenach, udostępnić należy co drugie miejsce na widowni, co sumarycznie dać ma nie więcej niż 25% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności. Szczegółowe obostrzenia mogą dotyczyć konkretnych dyscyplin sportowych.

Ponadto osoby, które jakkolwiek korzystają z obiektu sportowego – czy to jako widzowie, czy jako uczestnicy – muszą dezynfekować ręce przy wyjściu i wejściu do obiektu. Widzowie muszą również zakrywać nos i usta.

Wydarzenia kulturalne

Wydarzenia kulturalne zasadniczo mogą się odbywać – także w pomieszczeniach – jednak z zachowaniem limitu publiczności, który wynosi 25%. W wypadku braku wyznaczonych miejsc zachować należy odstęp 1,5 metra między widzami.

Hotele i gastronomia

Lokale gastronomiczne

Osoby w lokalach i ogródkach zobowiązani – jak obecnie – będą do zakrywania ust i nosa do czasu zajęcia miejsca spożywania posiłku. Limit odnosić się będzie jednak do liczby osób – obowiązywać będzie współczynnik jedna osoba na 4 m2.

Hotele

Działalność hoteli nie zmienia się względem obecnego stanu rzeczy obowiązującego w strefach żółtych. W hotelowych siłowaniach, basenach, czy podczas organizowania wydarzeń – obowiązują właściwe obostrzenia. W hotelach nie mogą działać natomiast kluby i puby.

Baseny, siłownie i kina

Baseny i aquaparki

W wypadku basenów i aquaparków obowiązywać będzie 75% obłożenie obiektu. Rządzący w tym zakresie nie wprowadzają żadnych istotnych zmian.

Wesołe miasteczka i parki rekreacyjne

W wypadku takich obiektów obowiązywać będzie limit osób – 1 osoba na 10 m2. Do tej powierzchni nie wlicza się parkingów.

Siłownie

Na siłowniach zajęcia trzeba będzie prowadzić w rzędach naprzemiennie, a jeżeli nie jest to możliwe, to przy zachowaniu odległości 1,5 m, jednakże nie przekraczając limitu osób wynoszącego jedną osobę na 7 m2.

Kina

Do kin stosować się będzie podobne ograniczenia jak do wydarzeń kulturalnych. Do sali kinowej wejść będzie mogło maksymalnie 25% widzów, zachowując zarazem 1,5-metrowy odstęp

Zgromadzenia i kościoły

Zgromadzenia

Obowiązywać będzie zakaz zgromadzeń powyżej 150 osób, przy zachowaniu odległości między zgromadzeniami wynoszącej 100 metrów. Uczestnicy muszą znajdować się 1,5m od siebie, zakrywając zarazem nos i usta.

Kościoły

Wydarzenia religijne odbywające się w kościołach nie będą obłożone szczególnymi restrykcjami. Zostaje obowiązek zakrywania ust i nosa, jednakże z wyłączeniem osób sprawujących kult. Wydarzenia religijne odbywające się na zewnątrz wymagają zachowania odległości – 1,5-metrowej – i zakrywania twarzy.

Tak, również nie rozumiem, czemu konieczność zachowania odstępu nie odnosi się do sytuacji, gdy wydarzenie religijne odbywa się w środku.

Uroczystości rodzinne, wesela i transport zbiorowy

Wesela

Wesela będą mogły odbywać się do 75 osób z wyjątkiem obsługi. Warto wspomnieć, że zmiany wchodzą w życie od 17 października, a cały kraj staje się (z wyjątkiem stref czerwonych) strefą żółtą. Wydaje się, że w okresie od 10.10 do 16.10 limit wynosić będzie 100 osób, jak to jest obecnie w strefach żółtych jako takich.

Inne imprezy i spotkania

W wypadku innych imprez rodzinnych i spotkań, limit osób wynosić będzie 100 osób z wyjątkiem obsługi.

Transport zbiorowy

W transporcie zbiorowym przewozić będzie można tyle osób, ile wynosi 100% miejsc siedzących, bądź też 50% wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu przynajmniej połowy miejsc pustych.

Obowiązek zakrywania ust i nosa.

Obowiązek zakrywania ust i nosa dotyczyć będzie

  • śródków publicznego transportu zbiorowego
  • miejsc ogólnodostepnych – tj. wszędzie w przestrzeni publicznej
  • zakładów pracy i miejsc użyteczności publicznej
  • obiektów handlowych i usługowych
  • podczas sprawowania kultu religijnego, na cmentarzu, etc

Wyłączenie tego obowiązku będzie mogło mieć miejsce jedynie z przyczyn zdrowotnych, po uprzednim wystawieniu zaświadczenia lekarskiego. Sami lekarze nie do końca chcą je wystawiać – bo skoro ktoś jest w stanie wyjść z domu, to może zakrywać usta i nos.

Co istotne, polityka zero tolerancji spowoduje, że policjanci w wypadku odmowy przyjęcia mandatu będą kierować wniosek o ukaranie nie tylko do sądu, ale i sanepidu. Wątpliwą legalność takiej praktyki wskazałem we wpisie pt. odmowa przyjęcia mandatu a kara administracyjna.

Handel, kluby nocne i dyskoteki

Handel

W sklepach pozostaje – co wynika z wyżej wskazanych obostrzeń – obowiązek zakrywania ust i nosa. Ponadto obowiązkowe jest noszenie rękawiczek lub stosowania środków do dezynfekcji.

Kluby nocne i dyskoteki​​​

Kluby nocne i dyskoteki nie będą mogły działać w całej Polsce.

Salony kosmetyczne, tatuażu i fryzjerskie

Do fryzjera, na tatuaż, czy do salonu kosmetycznego będzie można pójść. Obostrzenia wyrażać się będą w obowiązku zakrywania ust i nosa a także konieczności, by w obiekcie przebywała wyłącznie obsługa i klienci lub opiekunowie, jeżeli tacy są niezbędni.