Kara dla sklepów w wysokości nawet 5 mln zł za zawyżanie cen. Carrefour tymczasem wprowadza gwarancję niezmienności cen

Prawo Zakupy dołącz do dyskusji (210) 27.03.2020
Kara dla sklepów w wysokości nawet 5 mln zł za zawyżanie cen. Carrefour tymczasem wprowadza gwarancję niezmienności cen

Edyta Wara-Wąsowska

Tarcza antykryzysowa zawiera rozwiązania, które mają chronić nie tylko przedsiębiorców, ale i obywateli. Chodzi przede wszystkim o zawyżanie cen w sklepach. Podmioty, które będą stosować ceny wyższe od cen maksymalnych (jeśli zostaną wprowadzone) muszą liczyć się z karą sięgającą nawet 5 mln zł. 

Ceny maksymalne na niektóre produkty mają być odpowiedzią na zawyżanie cen przez producentów i sprzedawców

Zgodnie z projektem tarczy antykryzysowej minister zdrowia ma mieć prawo do ustalania maksymalnych cen (zarówno hurtowych jak i detalicznych) dla towarów, które mają istotne znaczenie dla ochrony zdrowia, bezpieczeństwa ludzi lub kosztów utrzymania gospodarstw domowych. Można się zatem domyślać, że chodzi m.in. o wszelkie środki higieny (żele dezynfekujące, mydła itd.), ale i o podstawowe produkty spożywcze.

Minister zdrowia w drodze rozporządzenia mógłby określić różne ceny maksymalne na różnych poziomach obrotu. Pod uwagę miałyby być brane przede wszystkim ceny z okresu poprzedzające epidemię. Co jednak ważne, minister mógłby również wziąć pod uwagę uzasadnione zmiany kosztów produkcji i zaopatrzenia. Prawdopodobnie chodzi tu o częściowe zabezpieczenie interesów sprzedawców, u których podwyżki na towary nierzadko wynikają z drastycznego podniesienia cen przez dostawcę. Minister będzie mógł ustalić też maksymalne marże – od ceny hurtowej lub dla poszczególnych towarów.

Na podmioty niestosujące się do rozporządzenia (jeśli zostanie ono wydane) będą mogły być nakładane kary pieniężne – w wysokości od 5 tys. zł do nawet 5 mln zł. Jeśli z kolei zawyżanie cen lub marży będzie się powtarzać lub będzie prowadzone przez dany podmiot na szeroką skalę, UOKiK będzie mógł nałożyć na takiego przedsiębiorcę karę w wysokości nawet 10 proc. obrotu z poprzedniego roku obrotowego.

Kontrole będzie przeprowadzać Inspekcja Handlowa, a częściowo także Inspekcja Farmaceutyczna czy Inspekcja Sanitarna.

Carrefour zapobiegawczo wprowadza gwarancję niezmiennych cen

Na ile jest to odpowiedź na projekt tarczy antykryzysowej, a na ile planowany wcześniej ruch – nie wiadomo. Carrefour ogłosił jednak wczoraj, że wprowadza gwarancję niezmiennych cen na 150 produktów marki własnej.

Wśród produktów, które będą objęte gwarancją cen, znajdą się produkty, które od wybuchu epidemii cieszą się jeszcze większą popularnością niż wcześniej. Chodzi m.in. o papier toaletowy, ręczniki papierowe, ale też mąkę, kasze czy nabiał. Gwarancja niezmiennych cen ma obowiązywać we wszystkich formatach sklepów.

Niewykluczone, że na podobne ruchy zdecydują się też inne sieci – zwłaszcza, że np. Biedronka już wcześniej przeprowadziła podobną akcję.