Cinkciarz.pl niesłusznie żądał od użytkownika 10 tys. zł kary

Gorące tematy Codzienne Dołącz do dyskusji (116)
Cinkciarz.pl niesłusznie żądał od użytkownika 10 tys. zł kary

Portal Cinkciarz.pl ma w regulaminie zapis o wysokiej karze. Sąd uznał go jednak za sprzeczny z prawem.

Na łamach naszego portalu kilkukrotnie wspominaliśmy, że warto czytać regulaminy serwisów, w których się rejestrujemy, a także wszelkich usług które zlecamy do wykonania. Zwłaszcza, jeżeli w grę wchodzą nasze prywatne dane lub realne pieniądze – utrata każdej z tych rzeczy może powodować przykre konsekwencje.

Czasem jednak nawet gdy wstępnie zaakceptujemy krzywdzące dla nas zapisy regulaminów, okazuje się że nie musimy się na nie godzić. Wszystko dlatego, że wiele z nich, będących szczególnie łaskawymi dla obsługujących nas przedsiębiorców, jest w rzeczywistości niezgodna z polskim prawem.

Taka sytuacja miała miejsce w przypadku portalu wymiany walut Cinkciarz.pl, o czym donosi Rzeczpospolita. Użytkownik serwisu Cinkciarz postanowił za jego pomocą wymienić 30 tysięcy USD po kursie 3,4563 na łącznie 103 689 PLN. W związku z tym, że po zawarciu umowy kwoty nie wpłacił, została naliczona 10% kara, czyli 10 368,90 zł.

Na jakiej podstawie serwis żądał tak wysokiej rekompensaty? Teoretycznie pozwalał na to zapis regulaminu witryny, który cały czas jest w jeszcze niezmienionej formie dostępny on-line:

5. W przypadku niewywiązania się przez Użytkownika z jego zobowiązania do zawarcia z CINKCIARZ.PL umowy rozporządzającej kupna, sprzedaży lub wymiany wskazanej przez Użytkownika ilości waluty na warunkach zaproponowanych przez CINKCIARZ.PL, zgodnie z §8-§10, pomimo uprzedniego bezskutecznego wezwania Użytkownika do zaprzestania naruszeń, w trybie przewidzianym w niniejszym Regulaminie, Użytkownik zobowiązany będzie uiścić na rzecz CINKCIARZ.PL opłatę za odstąpienie od realizacji Transakcji w wysokości do maksymalnie 10 (dziesięć) % wartości zleconej/zleconych Transakcji, w terminie 2 (dwóch) dni kalendarzowych od dnia otrzymania powiadomienia o anulowaniu Transakcji. Ostateczna wysokość opłaty za odstąpienie od realizacji Transakcji uwzględniać będzie przede wszystkim bezpośrednie koszty operacyjne poniesione przez CINKCIARZ.PL w związku z anulowaniem Transakcji z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, bacząc przy tym, by wysokość tej opłaty nie była rażąco wygórowana i biorąc również pod uwagę wartość Transakcji. Powyższe nie ogranicza możliwości dochodzenia odszkodowania przenoszącego wartość naliczonych kar, na zasadach ogólnych prawa cywilnego

Na całe szczęście dla użytkownika serwisu, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód uznał, że nie można w takim przypadku zasądzić kary umownej. Taki zapis w regulaminie byłby zgodny z prawem, gdyby dotyczył zobowiązania niepieniężnego. Informację taką znajdziemy w kodeksie cywilnym:

Art. 483. § 1. Można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna).

Niezdecydowanego klienta kantoru spotkało więc sporo szczęścia, ale nie zawsze można na nie liczyć. Pamiętajmy więc, aby dokładnie czytać wszelkie umowy i regulaminy, na które się godzimy. W przypadku, w którym mamy wątpliwości co do konkretnych postanowień, warto poradzić się prawnika, zanim złożymy swój podpis.

Problemy ze świadczeniem usług i egzekwowaniem postanowień umownych, potrzebujesz pomocy prawnika? Z redakcją Bezprawnik.pl współpracuje zespół prawników specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach, który solidnie, szybko i tanio pomoże rozwiązać Twój problem. Opisz go pod adresem e-mailowym kontakt@bezprawnik.pl, a otrzymasz bezpłatną wycenę rozwiązania sprawy.

Fot. tytułowa: Cinkciarz.pl