Czy można łączyć pomoc z tarczy antykryzysowej? O jakie świadczenia można ubiegać się jednocześnie?

Gorące tematy Finanse Firma Dołącz do dyskusji (280)
Czy można łączyć pomoc z tarczy antykryzysowej? O jakie świadczenia można ubiegać się jednocześnie?

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z pomocy oferowanej im przez państwo, zastanawiają się często, czy można łączyć pomoc z tarczy antykryzysowej. Odpowiedź brzmi – tak, ale pod pewnymi warunkami i nie we wszystkich przypadkach. 

Czy można łączyć pomoc z tarczy kryzysowej? Częściowo tak

Na mocy tarczy antykryzysowej przedsiębiorcy mogą korzystać z co najmniej kilku różnorodnych instrumentów finansowych. Czy można jednak łączyć pomoc z tarczy antykryzysowej?

Po pierwsze – należy pamiętać, że otrzymanie wsparcia na konkretny cel wyklucza wyklucza ponowne wsparcie tego samego celu z innego źródła. Warto zatem przede wszystkim zwrócić uwagę na to, jaki jest cel świadczenia czy dofinansowania, o które się ubiegamy. Może się bowiem okazać, że oba odrębne instrumenty są przyznawane właściwie na ten sam cel – tak jest chociażby w przypadku 5 tys. zł pożyczki dla mikroprzedsiębiorców i dofinansowania dla firm, które opisał na łamach Bezprawnika Paweł Grabowski. W obu przypadkach chodzi o dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (bieżące potrzeby przedsiębiorstwa w pierwszym przypadku i część kosztów prowadzenia działalności). Istnieje więc duże prawdopodobieństwo, że przedsiębiorca nie może skorzystać z obu form pomocy jednocześnie.

Czy można połączyć zwolnienie ze składek ZUS, postojowe i pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców?

Dobra wiadomość jest natomiast taka, że samozatrudnieni mogą bez problemu połączyć takie formy wsparcia jak:

  • zwolnienie ze składek ZUS,
  • świadczenie postojowe
  • pożyczka dla mikroprzedsiębiorców.

To, że zwolnienie ze składek ZUS i świadczenie postojowe można łączyć, potwierdzaliśmy już na łamach Bezprawnika. Nie ma również problemu, by obie formy pomocy połączyć z pożyczką dla mikroprzedsiębiorców.

Co z dofinansowaniem do pensji pracowników?

Jakie formy wsparcia z tarczy antykryzysowej mogą natomiast łączyć przedsiębiorcy zatrudniający pracowników, którzy mogą ubiegać się (po spełnieniu odpowiednich warunków) o dofinansowanie pensji pracowników? Można połączyć zwolnienie ze składek ZUS z dofinansowaniem. We załączniku do wniosku o dofinansowanie można zaznaczyć, że pracownik jest objęty zwolnieniem ze składek. Tym samym przedsiębiorca nie wnioskuje dwa razy o wsparcie na ten sam cel. Wydaje się również, że mikroprzedsiębiorcy zatrudniający pracowników, którzy skorzystają z obu wyżej wymienionych form wsparcia, mogą także wnioskować o pożyczkę 5000 zł z tarczy antykryzysowej, przyznawaną na bieżące potrzeby przedsiębiorstwa (a nie np. na wsparcie finansowania wynagrodzeń pracowniczych).

Przedsiębiorcy, którzy ubiegają się o różne formy wsparcia z tarczy antykryzysowej powinni zatem zastanowić się, jaki wybór świadczeń da im największe korzyści (w przypadku świadczeń, o których wnioskowanie wzajemnie się wyklucza).