Podpisanie umowy deweloperskiej wystarczało by skorzystać z ulgi mieszkaniowej przed 2019 rokiem

Nieruchomości Podatki Prawo dołącz do dyskusji 17.09.2021
Podpisanie umowy deweloperskiej wystarczało by skorzystać z ulgi mieszkaniowej przed 2019 rokiem

Jolanta Szymczyk-Przewoźna

Czy podpisanie umowy deweloperskiej daje prawo do z ulgi mieszkaniowej? Urzędy skarbowe i sądy różnie do tego podchodzą. Minister finansów wydał interpretację, która wyjaśnia jak rozumieć przepisy.

Czy podpisanie umowy deweloperskiej daje prawo do ulgi mieszkaniowej?

Ulga mieszkaniowa to zwolnienie z podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat od jej nabycia. Pod warunkiem wydania w określonym czasie pieniędzy na cele w mieszkaniowe. Wątpliwości budziły przepisy funkcjonujące do 2018 roku. Wówczas z ustawy o PIT wynikało, że podatnik ma na wydanie pieniędzy dwa lata. Minister finansów osobom, które sprzedały nieruchomość w 2018 roku wydłużył rozporządzeniem ten czas do końca 2021 roku. I w tej kwestii sporów nie ma. Wątpliwości dotyczyły tego czy podpisanie umowy deweloperskiej i dokonywanie na jej podstawie wpłat może być traktowane, jak nabycie nieruchomości. Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego tak. Urzędy skarbowe uważały natomiast, że dopiero przeniesienie własności aktem notarialnym daje prawo do skorzystania z ulgi mieszkaniowej.

Sądy i minister po stronie podatnika

Minister Finansów podzielił stanowisko NSA. Jego interpretacja rozstrzyga zasady realizacji zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy PIT.  Ale uwaga, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 roku. Prawo do zwolnienia z podatku dochodowego nie jest warunkowane obowiązkiem definitywnego nabycia własności dla osób, które osiągnęły dochód ze sprzedaży nieruchomości do końca 2018 roku i przeznaczyły go cele mieszkaniowe.

„Podzielając ukształtowane stanowisko sądów administracyjnych, stwierdzam, że wydatkowanie przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c ustawy PIT, w terminie określonym w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy PIT, w brzmieniu
obowiązującym do 31 grudnia 2018 roku, na wpłaty realizowane z umowy deweloperskiej określonej
w ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, dotyczącej lokalu mieszkalnego, stanowi wydatki poniesione na budowę własnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu art.
21 ust. 25 pkt 1 lit. d ustawy PIT” pisze w interpretacji minister finansów.

Teraz ulga tylko dla właścicieli

Interpretacja dotyczy stanu do końca 2018. Od 2019 roku prawo do skorzystania z ulgi mieszkaniowej mają tylko te osoby, które w ciągu trzech lat od zbycia nieruchomości podpiszą akt notarialny, przenoszący na nie własność nieruchomości. Czyli w tej chwili zawarcie umowy deweloperskiej nie daje już prawa do ulgi mieszkaniowej.