Ponoć PPK to najbardziej opłacalny system oszczędzania w Polsce

Finanse Praca Prawo Dołącz do dyskusji (111)
Ponoć PPK to najbardziej opłacalny system oszczędzania w Polsce

W Pracowniczych Planach Kapitałowych jest już 9 mld zł. Połowa z tego pochodzi od uczestników. Reszta od pracodawców i państwa. Czyli wpłacasz 100 zł, drugie 100 zł ci dokładają. Dlatego Bartosz Marczuk, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju, uważa że PPK są dziś najbardziej opłacalnym sposobem inwestowania. Jednak trzeba pamiętać, że indywidualny zysk uczestnika PPK zależy od jego wieku i tego, jak radzą sobie zarządzający jego funduszem. Czy warto mieć PPK?

Czy warto mieć PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny sposób na długoterminowe oszczędzanie. Pracodawcy, z nielicznymi wyjątkami, mają obowiązek stworzenia pracownikom, którzy podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu możliwości odkładania w PPK pieniędzy. Konto uczestnika jest zasilane z trzech źródeł. Minimalna comiesięczna wpłata ze strony pracodawcy wynosi 1,5 proc. wynagrodzenia brutto pracownika. Z kolei
minimalna comiesięczna wpłata ze strony pracownika wynosi 2 proc. wynagrodzenia. Dodatkowo na rachunek uczestnika PPK trafiają też pieniądze od państwa. To 250 zł jednorazowej wpłaty powitalnej oraz 240 zł corocznej dopłaty z Funduszu Pracy.

Pieniądze gromadzone w programie lokowane są w funduszach zdefiniowanej daty. Zdefiniowana data, to rok, w którym oszczędzający osiągną 60 lat lub przypadająca najbliżej tych urodzin. Fundusze powstały w 5 letnich przedziałach. Mamy, na przykład, Fundusz 2025, kolejny Fundusz 2030 i tak dalej. Chodzi o to, że im bliżej przejścia na emeryturę jest uczestnik PPK tym ostrożniej zarządzający funduszem muszą inwestować. Różnicę w podejściu zarządzających widać w wynikach. W 2021 roku fundusze zdefiniowanej daty zarobiły średnio od 2 proc. (fundusze o zdefiniowanej dacie 2025) do 19 proc. (fundusze o zdefiniowanej dacie 2060). Rekordowy fundusz, zgodnie z raportem KNF opublikowanym po 3 kwartale 2021 r., zarobił w rok ponad 37 proc. Opublikowane świeżo przez KNF wyniki po 4 kwartale 2021 są gorsze. Sporo FZD 2025 ma ujemną 12 miesięczną stopę zwrotu. Natomiast część FZD 2060 ma kilkunastoprocentowe zyski. Te nie tylko ochroniły powierzone im pieniądze przed inflacją, ale przyniosły jeszcze realny zarobek.

Sprawdź sam

Każdy, kto ma rachunek  może w każdej chwili samodzielnie sprawdzić czy PPK zarabia. Można to zrobić w serwisie MojePPK. PFR obliczył, że na rachunku uczestnika PPK zarabiającego 5 300 zł, oszczędzającego w PPK od grudnia 2019 roku, pod koniec ubiegłego roku (w zależności od grupy FZD) znajdowało się średnio od 2 578 zł do 3 470 zł więcej niż sam wpłacił . To oznacza, że zyskał średnio od 100 do 130 proc. Osoby, które zarabiały najniższą krajową w zeszłym roku i należały do PPK, odprowadzały co miesiąc 56 zł ze swojego wynagrodzenia. Po roku mają na koncie w PPK 1666 zł. Czyli znacznie bardziej im się to opłacało, niż gdyby te 56 zł odkładały do skarbonki. Wtedy uzbierałyby tylko 672 zł.

Można wypłacić

To, co wiele osób powstrzymuje przed wejściem do PPK, to obawa czy nie straci odkładanych tam pieniędzy. Czy nie powtórzy się sytuacja, jak z OFE. Pieniądze z PPK są naszą własnością i można je wypłacić również przed 60 rokiem życia, ale nie bez konsekwencji. Jak wypłacić pieniądze z PPK? Nazywa się to zwrotem środków. Nie obejmie on całości zgromadzonych pieniędzy. Nie dostaniemy wpłaty powitalnej oraz dopłat rocznych. Zwracana kwota będzie pomniejszona o 30 proc. środków pochodzących z wpłat pracodawcy oraz 19 proc. podatku od zysków kapitałowych.

Co innego, gdy znajdziemy się w szczególnej sytuacji życiowej. Wtedy pieniądze można wypłacić bez negatywnych konsekwencji.  Za taką sytuację uważa się poważną chorobę uczestnika PPK, małżonka lub dziecka. Katalog poważnych chorób zawiera ustawa o PPK. Wtedy można wypłacić do 25 proc. zgromadzonej kwoty. Można to również zrobić w przypadku całkowitej niezdolności do pracy, a także w sytuacji gdy uczestnik PPK będzie miał orzeczony umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności. Do 100 procent oszczędności można wypłacić na pokrycie wkładu własnego przy kredycie hipotecznym. Jednak w tym wypadku, jest to rodzaj pożyczki. Pieniądze trzeba do PPK zwrócić, ale można to zrobić nawet w ciągu 15 lat.