Można już składać wniosek o dodatek solidarnościowy, ale trzeba się spieszyć. Czy pobierając dodatek podlega się ubezpieczeniom ZUS?

Praca Dołącz do dyskusji (153)
Można już składać wniosek o dodatek solidarnościowy, ale trzeba się spieszyć. Czy pobierając dodatek podlega się ubezpieczeniom ZUS?

Tak jak przewidywaliśmy kilka dni temu na łamach Bezprawnika – wniosek o dodatek solidarnościowy można składać od 22 czerwca, czyli od dzisiaj. Należy się jednak pospieszyć. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej publikuje dodatkowo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. 

Dodatek solidarnościowy – wniosek można już składać

Wniosek o dodatek solidarnościowy można złożyć wyłącznie na platformie PUE ZUS – i potwierdza to również MRPiPS. Nie ma zatem możliwości wypełnienia papierowej wersji dokumentu. Dla wielu osób może być to problem – zwłaszcza, że najpierw trzeba założyć konto na PUE ZUS. Wniosku należy szukać pod symbolem „EDS”.

Ministerstwo potwierdza również, że aby otrzymać dodatek solidarnościowy za czerwiec, wniosek należy złożyć jak najszybciej. Dodatek można bowiem otrzymywać nie wcześniej niż od miesiąca, w którym złożyło się wniosek. Tym samym jeśli ktoś złoży wniosek dopiero w lipcu, to dodatek będzie mógł otrzymać maksymalnie za dwa miesiące – zamiast za trzy.

Uprawnieni do dodatku zastanawiają się też, jak szybko dodatkowe świadczenie trafi na ich konto. Odpowiedź podana przez ministerstwo jest jednak nieco enigmatyczna. Wynika z niej, że dodatek zostanie wypłacony w ciągu siedmiu dni od „wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do jego przyznania”. Wypłatą dodatku solidarnościowego zajmuje się ZUS.

Co istotne, o tym, czy dodatek solidarnościowy został przyznany, a wniosek – rozpatrzony pozytywnie, ubiegający się o pomoc będzie mógł przekonać się dzięki PUE ZUS. Na platformie znajdzie albo informację o przyznaniu świadczenia, albo decyzję odmowną (jeśli jednak z jakichś powodów ZUS odrzuci jego wniosek). Wystarczy, że wejdzie w zakładkę „Dokumenty i wiadomości” na swoim profilu w PUE ZUS. Co ważne – ubiegający się o dodatek, w razie decyzji odmownej, musi podpisać ją kwalifikowanym certyfikatem/podpisem osobistym lub profilem zaufanym.

Inne wątpliwości dotyczące dodatku solidarnościowego

Termin i forma złożenia wniosku czy data jego wypłaty to jednak nie jedyne kwestie, jakie interesują osoby, które będą ubiegać się o dodatek solidarnościowy. Istotne jest też np. to, czy w czasie pobierania dodatku podlegają ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Jak się okazuje – tak, a ZUS nalicza składki od kwoty dodatku solidarnościowego.

Wiele osób interesowało również, czy jeśli pobiera zasiłek dla bezrobotnych, to czy może starać się o dodatek solidarnościowy. Ministerstwo potwierdza taką możliwość, ale jednocześnie uprzedza, że na okres pobierania dodatku urząd zawiesi wypłatę zasiłku dla bezrobotnych. Jeśli ktoś z kolei pobrał już zasiłek dla bezrobotnych w czerwcu i złoży wniosek o dodatek w tym samym miesiącu, to kwota dodatku będzie pomniejszona o kwotę zasiłku.

Co ważne, komornik nie będzie mógł dokonać potrącenia z dodatku solidarnościowego.