35 dni urlopu w 2024 roku. Nowe zasady urlopu po zmianach w przepisach

Praca Dołącz do dyskusji
35 dni urlopu w 2024 roku. Nowe zasady urlopu po zmianach w przepisach

W przyszłym roku czeka na nas 35 dni pełnoprawnego urlopu, wszystko dzięki zmianom w przepisach i dostosowaniu ich do unijnych dyrektyw. Komu przysługują dodatkowe dni i jakie warunki trzeba spełnić, aby je otrzymać?

Dodatkowy urlop w 2024 roku

Dodatkowy urlop w pracy to bardzo często powracający temat. Okazuje się, że od nowego roku nadzieje pracowników przynajmniej częściowo ulegną spełnieniu. Nowe przepisy Kodeksu pracy zapewniają dodatkowe dni urlopu dla pracowników pracujących na umowę o pracę. Standardowe 26 dni może rozrosnąć się nawet do 35 dni urlopowych. Niestety część z tych dni przysługuje tylko wybranym grupom spełniającym wymogi.

Pierwszą ważną zmianą wprowadzoną do przepisów związaną z urlopami jest możliwość uzyskania urlopu opiekuńczego. Jest to urlop na opiekę dla osoby mieszkającej z pracownikiem z powodu poważnych wskazań medycznych. Udzielany jest on w wymiarze 5 dni. Jest to niestety urlop bezpłatny.

Nowy urlop opiekuńczy przysługuje pracownikom, którzy muszą zapewnić opiekę lub wsparcie osobie będącej ich członkiem rodziny, z którymi wspólnie zamieszkuje w tym samym gospodarstwie domowym i którzy wymagają opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych. Za członków rodziny uważa się syna, córkę, matkę, ojca lub małżonka. Urlop będzie udzielany w dniach roboczych, zgodnie z obowiązującym pracownika rozkładem czasu pracy. Aby otrzymać wolne, pracownik będzie musiał złożyć wniosek o udzielenie urlopu w postaci papierowej lub elektronicznej. Wniosek musi być złożony nie krócej niż na 1 dzień przed planowanym urlopem.

35 dni urlopu

Inną nowością w Kodeksie pracy jest 2 dni urlopu płatnego w wymiarze 50 procent pensji za czas urlopowy udzielany z powodu działania siły wyższej. Jest to urlop udzielany w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, kiedy niezbędna jest natychmiastowa obecność pracownika. Przysługuje on w wymiarze 2 dni albo 16 godzin w roku kalendarzowym. Taka możliwość jest dostępna raz w roku kalendarzowym.

Oprócz nowych dodatkowych dni urlopu, w dalszym ciągu obowiązują dotychczasowe zasady płatnych dni urlopowych. Do takich dni należy 2 dni urlopowe przyznawane rodzicom dzieci do lat 14, którzy w tym czasie muszą sprawować opiekę nad dzieckiem.

Niezmienna pozostaje zasada wymiaru urlopu wypoczynkowego 20 i 26 dni dla pracowników zatrudnionych dłużej niż 10 lat. Jeżeli podsumujemy wszystkie możliwości urlopowe przewidziane przez przepisy, to w sumie w przyszłym roku możemy mieć do dyspozycji 35 dni urlopu.