Przedsiębiorcy mogą starać się nawet o 300 000 zł dofinansowania. Czasu jest jednak niewiele

Firma Dołącz do dyskusji
Przedsiębiorcy mogą starać się nawet o 300 000 zł dofinansowania. Czasu jest jednak niewiele

partner-logo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił nową edycję konkursu na dofinansowanie projektów poprawiających bezpieczeństwo i higienę pracy. Przeznaczony budżet na dofinansowania to aż 120 milionów złotych. Żeby zawnioskować o dofinansowanie nie trzeba spełniać żadnych szczególnych warunków. Warto się jednak dobrze przygotować do złożenia wniosku, bo czasu jest niewiele.

Konkurs na projekty w ramach prewencji wypadkowej

Konkurs odbywa się w ramach Programu dofinansowania płatników składek. ZUS realizuje za jego pomocą prewencję wypadkową. Chce wspomóc płatników do podnoszenia bezpieczeństwa i higieny podczas pracy. Program realizowany jest od 2018 roku. Co roku ZUS ogłasza konkurs, dzięki któremu można ubiegać się o dofinansowanie swojego projektu.

Cel projektów biorących udział w konkursie

W roku 2024 projekty powinny być nakierowane na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej. Celem Konkursu jest wybór projektów, które będą poprawiały bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszały występowanie zagrożeń wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz redukowały niekorzystne oddziaływania czynników ryzyka w pracy. Środki można otrzymać między innymi na zakup maszyn, urządzeń i sprzętu służących poprawie BHP, identyfikacji zagrożeń w miejscu pracy czy udokumentowanie oceny ryzyka zawodowego.

Kto może się zgłosić

Do konkursu może przystąpić każdy płatnik składek. Nie ma zatem znaczenia w jakiej formie prawnej prowadzony jest zakład pracy. Jedyne warunki, jakie trzeba spełnić wiążą się z regularnością opłacania składek, niezaleganiem w płaceniu podatków i innymi dofinansowaniami otrzymanymi od ZUSu. Nawet zatem, jeśli płatnik składek otrzymał już dofinansowanie na poprawę BHP np. z PARP czy innej agencji państwowej, nadal może ubiegać się o dofinansowanie z ZUS.

Kwoty dofinansowania

Minimalna kwota dofinansowania, o którą może ubiegać się wnioskodawca wynosi 10 000 zł. Maksymalne dofinansowanie to nawet 80% szacowanej wartości projektu. W przypadku projektów dotyczących działań inwestycyjnych kwota dofinansowania wyniesie maksymalnie 299 000 zł, natomiast dla projektów inwestycyjno-doradczych 300 000 zł. Ponadto, dofinansowanie na działania wyłącznie doradcze wyniesie maksymalnie 1000 zł.

Wnioski o dofinansowanie można składać do 27 marca 2024 roku. Natomiast projekty mają być realizowane w 2025 roku. Nabór rusza już 26 lutego. Lepiej zatem nie zwlekać, bo zainteresowanie dofinansowaniem jest całkiem spore, a program wydaje się odpowiadać na potrzeby społeczne. Wszystkie szczegóły dotyczące warunków, jakie muszą spełniać projekty oraz zasady ich oceniania znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej ZUS. Dodatkowo, ZUS opublikował też katalog przykładowych pytań i odpowiedzi dotyczących konkursu żeby ułatwić zainteresowanym ubieganie się o dofinansowanie.