Jeśli wynajmujesz mieszkanie, to jest szansa, że możesz skorzystać z dopłat od państwa

Codzienne Dobre wiadomości Nieruchomości Dołącz do dyskusji (37)
Jeśli wynajmujesz mieszkanie, to jest szansa, że możesz skorzystać z dopłat od państwa

Dopłata do czynszu to nowy pomysł na pomoc Polakom. Wniosek o wsparcie można złożyć do końca marca 2021 roku. Pomoc mogą otrzymać najemcy i podnajemcy mieszkań, którzy mają trudności z zapłatą opłat w wyniku kryzysu wywołanego pandemią. Oczywiście jak w każdym przewidzianym przez rząd wsparciu, tak i tu jest kilka haczyków. 

Dopłata do czynszu – rząd przewidział pomoc dla najemców

5 stycznia 2021 roku weszły w życie przepisy umożliwiające przyznanie najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, którzy zostali dotknięci ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19. Pomoc stanowi dodatek mieszkaniowy powiększony o tzw. dopłatę do czynszu i jest finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Od dnia 5 stycznia 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r. najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych, którzy utracili dochody z powodu pandemii COVID-19, mogą składać w swojej gminie wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu.

Warunki przyznania dopłaty

Warunkiem przyznania dopłaty do czynszu jest udowodnienie utraty lub zmniejszenia dochodów w wyniku epidemii. Pomoc mogą więc otrzymać najemcy, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest o co najmniej 25 procent niższy niż średni miesięczny dochód osiągnięty w 2019 roku.

Oprócz kryterium dochodowego istotna będzie również kwestia formalna. Warunkiem uzyskania pomocy będzie najem lub podnajem mieszkania przed dniem 14 marca 2020 r. Z pomocy wykluczone są więc osoby, które przed dniem ogłoszenia stanu epidemii nie były najemcami lub przerwały go później. Na szczęście z pomocy nie będą wykluczone osoby, które zmieniły mieszkanie. Liczy się zachowanie ciągłości. Nie ma również znaczenie, że wcześniejsze mieszkanie były wynajmowane np. w innym mieście lub województwie. Lokalizacja mieszkania nie ma wpływu na prawo do uzyskania dopłaty do czynszu.

Ze wsparcia wykluczeni zostali natomiast właściciele mieszkań. Dopłata do czynszu jest przeznaczona jedynie dla osób nieposiadających własności. Dla kwestii uzyskania pomocy nie ma jednak znaczenia, kto jest właścicielem wynajmowanego mieszkania. Może być to zarówno gmina (pomoc dotyczy zarówno mieszkań komunalnych, jak i socjalnych) jak i właściciel prywatny. Jedynym warunkiem jest najem mieszkania.

Teoretycznie dobrą wiadomością jest możliwość składania wniosku wstecz. Przepisy zakładają możliwość otrzymania pomocy od dnia ogłoszenia stanu epidemii, czyli od 20 marca 2020 roku. Wniosek musi być jednak poparty dowodami utraty dochodów, co może być problematyczne.