Przyszli przedsiębiorcy mogą starać się o dotację z urzędu pracy na start działalności. Jakie warunki muszą spełniać?

Finanse Firma Dołącz do dyskusji (218)
Przyszli przedsiębiorcy mogą starać się o dotację z urzędu pracy na start działalności. Jakie warunki muszą spełniać?

W ostatnich miesiącach urzędy pracy wypłacały przedsiębiorcom głównie mikropożyczki 5 tys. zł. Z tego względu wiele urzędów „zawiesiło” dotacje na założenie własnego biznesu. Obecnie jednak część z nich ponownie uruchamia nabór wniosków. Kto może starać się o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej: kto może się o nią ubiegać i co zrobić, by złożyć wniosek?

Osoby, które dopiero planują otworzenie własnego biznesu, mogą ubiegać się o różne dotacje i dofinansowania na ten cel. Najpopularniejsza jest dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej z urzędu pracy. Aby ją jednak otrzymać, trzeba spełniać określone warunki pomocy, które mogą różnić się w zależności od urzędu. Niektóre mogą np. przyznawać dotacje osobom w określonym wieku, płci, z orzeczeniem o niepełnosprawności itd.

Należy jednak pamiętać, że dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest przyznawana osobom bezrobotnym – i to jest podstawowy warunek w każdym urzędzie. Aby zapoznać się z dokładnymi warunkami, należy odszukać stronę urzędu pracy właściwego dla miejsca zamieszkania.

Aby złożyć wniosek o przyznanie dotacji, należy najpierw zarejestrować się w urzędzie pracy właściwym dla miejsca zamieszkania. Dopiero później można złożyć wniosek o przyznanie środków z Funduszu Pracy. Zazwyczaj można to zrobić nie tylko osobiście, ale także pocztą lub elektronicznie. W większości wypadków we wniosku trzeba zawrzeć opis planowanej działalności, niezbędne wydatki na start działalności razem z uzasadnieniem, a często również – formę zabezpieczenia środków (w niektórych sytuacjach przedsiębiorcy muszą zwrócić dotację).

Po złożeniu wniosku przyszły przedsiębiorca musi umówić się na spotkanie z doradcą zawodowym lub trenerem przedsiębiorczości. Jest to niezbędne, bo wnioskujący otrzyma w ten sposób opinię, bez której wniosek będzie traktowany jako niekompletny.

Umowa z urzędem i przelanie środków

Urząd pracy zazwyczaj rozpatruje wniosek o dotację do 30 dni. Należy jednak pamiętać, że urzędy czasowo mogą być obciążone rozpatrywaniem dużej ilości wniosków z innych programów – tak jak miało to miejsce w przypadku przyznawania pożyczki 5 tys. zł dla mikroprzedsiębiorców. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku następuje podpisanie umowy. Od tego momentu urząd ma 7 dni na przelanie środków na rachunek bankowy. Co ważne, dopiero po otrzymaniu pieniędzy beneficjent dokonuje wszelkich niezbędnych działalności związanych z założeniem firmy (wpis do CEIDG etc.).

Przedsiębiorca, który uzyskał dotację z urzędu pracy musi też pamiętać, że ma określony czas na wydanie środków (zazwyczaj są to dwa miesiące). Po tym czasie musi rozliczyć się z urzędem. Należy też mieć świadomość, że po otrzymaniu dotacji trzeba prowadzić działalność gospodarczą przez kolejne 12 miesięcy.