Partnerzy serwisu:
ecommerce

Polskie firmy coraz śmielej otwierają się na handel w Sieci, w tym także na ecommerce B2B

Rafał Chabasiński
30.04.2022
Polskie firmy coraz śmielej otwierają się na handel w Sieci, w tym także na ecommerce B2B

Dynamiczny rozwój branży ecommerce w ciągu ostatnich lat jest faktem. Jak to jednak wygląda w praktyce? Okazuje się, że już 43 proc. badanych firm posiada sklep internetowy. Rośnie także działalność w zakresie ecommerce B2B. Przytłaczająca większość firm, która ją prowadzi, odnotowuje korzyści. Większość uważa ją za swój sukces.

Coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na prowadzenie własnego sklepu internetowego

Izba Gospodarki Elektronicznej opublikowała raport „B2B e-Commerce NOW” 2022, z którego można się wiele dowiedzieć o tym, jak ta gałąź polskiej gospodarki wygląda w praktyce. Nie tylko w odniesieniu do tych przedsiębiorców zainteresowanych głównie klientami biznesowymi.

Okazuje się na przykład, że aż 43 proc. badanych firm posiada własny sklep internetowy. Należy przy tym odnotować, że niektóre branże mogą zawyżać statystyki. W przypadku branży fashion aż dwie trzecie przedsiębiorstw odpowiedziało twierdząco na badanie o prowadzenie sprzedaży przez Internet. Warto założyć sklep internetowy choćby dlatego, że już dawno mogła o tym pomyśleć konkurencja.

Im większa skala działalności, tym większe prawdopodobieństwo, że dana firma działa także w sektorze ecommerce. Spośród badanych firm o przychodach do miliona złotych, raptem 34 proc. posiada własny sklep internetowy. Dla przedsiębiorstw o przychodach rzędu 1-5 mln zł odsetek ten rośnie do 58 proc.

W przypadku przychodów 6-10 mln zł aż 75 proc. badanych firm deklaruje posiadanie sklepu internetowego. Pewien wyjątek stanowią przedsiębiorstwa w przedziale 11-100 mln zł przychodu. Tutaj posiadanie firmowego sklepu internetowego deklaruje jedynie 40 proc. Za to największe firmy, o przychodach powyżej 100 mln zł, już aż 86 proc. takowy prowadzi.

Chyba dla nikogo nie będzie większym zaskoczeniem spostrzeżenie, że coraz bardziej rośnie rola urządzeń mobilnych. Na pytanie „Czy Pani/Pana e-sklep/platforma działa na urządzeniach mobilnych?” aż 88 proc. badanych przedsiębiorstw odpowiedziało twierdząco. Następne 2 proc. zadeklarowało, że „jeszcze nie”. Nawet w grupie przedsiębiorstw o najniższych przychodach rozwiązania przyjazne dla użytkowników smartfonów i tabletów stosuje już 84 proc. uczestników.

Okazuje się, że ecommerce B2B to szereg korzyści dla firmy. Niektóre z nich można uzyskać także w działalności zorientowanej na klientów indywidualnych

Raport Izby Gospodarki Elektronicznej, jak sama nazwa wskazuje, skupia się na ecommerce B2B. Co ciekawe, na pytanie „Czy Pani/Pana firma prowadzi sprzedaż B2B ecommerce?” twierdząco odpowiedziało 40 proc. przedsiębiorców. To odsetek raptem nieznacznie niższy, niż w przypadku firm, które prowadzą sklepy internetowe w ogóle. Jeżeli chodzi o podział ze względu na rozmiar poszczególnych przedsiębiorstw, to wyniki także się pokrywają. Jest jednak jeden wyjątek: firmy w przedziale 1-5 mln zł przychodu. Tutaj jedynie 40 proc. z nich prowadzi działalność także w ecommerce B2B.

Czy w ogóle warto sobie nią zaprzątać głowę? 95 proc. badanych przedsiębiorstw dostrzega pozytywne skutki wprowadzenia ecommerce B2B. Większość z nich uznała to zresztą za swój sukces. 57 proc. firm odnotowało zwiększenie sprzedaży. 48 proc. z nich dostrzegło większą liczbę klientów a 29 proc. zwiększenie częstotliwości zakupów. U 32 proc. przedsiębiorstw ecommerce B2B doprowadziło do zwiększenia asortymentu w sprzedaży. W przypadku 27 proc. firm przełożyło się ono na zmniejszenie kosztów sprzedaży.

Do nieco rzadziej odnotowywanych zalet tego modelu działalności należy także zwiększenie efektywności sprzedawców, większą średnią wartość zakupów, większe przywiązanie klientów do danej firmy, czy lepszą jej ocenę. Niektóre przedsiębiorstwa wskazywały także na optymalizację zatrudnienia, wzrost osiąganej marży, zmniejszenie kosztów marketingu i promocji, oraz wejście na nowe rynki eksportowe. Z całą pewnością przynajmniej część z tych korzyści można zaobserwować już przy działalności ecommerce zorientowanej na klientach indywidualnych.

Najbardziej aktywnymi sektorami w ecommerce B2B są szeroko rozumiana logistyka, z uwzględnieniem transportu i dystrybucji, oraz handel. Sprzedaż tego typu prowadzi odpowiednio 60 proc. i 48 proc. firm. Dla porównania: w przypadku przemysłu i usług odsetek ten spada do 38 proc., jeśli zaś chodzi o budownictwo wynosi on 34 proc. Najgorzej wypada administracja. Tutaj żaden podmiot nie prowadzi działalności ecommerce B2B.