GUS będzie dzwonić do Polaków. Ma w tym jeden cel

Społeczeństwo Dołącz do dyskusji
GUS będzie dzwonić do Polaków. Ma w tym jeden cel

Ostatni raz Główny Urząd Statystyczny przeprowadził tego typu badanie 10 lat temu. Wówczas ustalił, że Polacy poświęcali prawie 47 proc. doby na potrzeby fizjologiczne takie jak sen, jedzenie czy higiena osobista. Ponad 29 proc. czasu zajmowały im różne obowiązki i dobrowolne aktywności. Nieco ponad 4 proc. doby przeznaczali na przemieszczanie się, a niecałe 20 proc. na odpoczynek.

Teraz Główny Urząd Statystyczny ponownie kontaktuje się z Polakami, by zadać im pytania o czas spędzany w domu. Statystycy mają na celu dokładniejszą diagnozę społeczeństwa poprzez określenie jego cech w podziale demograficzno-społecznym oraz ekonomicznym. Przypomnijmy, że zgodnie z danymi Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju Polacy są bardzo zapracowanym narodem. Pracownicy w Polsce znajdują się w czołówce narodów europejskich pod względem liczby przepracowanych godzin w ciągu roku. W 2021 roku Polacy pracowali średnio 1830 godzin.

Badanie GUS-u – być może zadzwonią także do ciebie

Celem badania jest ustalenie, w jaki sposób zmieniają się obowiązki domowe w zależności od wieku i ile czasu Polacy poświęcają na pracę zawodową, a ile na zajęcia prywatne. Wylosowane osoby zostaną poproszone o wypełnienie dzienniczków czasu (mogą to zrobić osoby w wieku 10 lat i starsze). Dlatego warto spodziewać się telefonu i serii pytań od ankietera.

Uczestnicy badania mogą zyskać o wiele lepsze spojrzenie na własny sposób zarządzania czasem zarówno w dni powszednie, jak i wolne. Badanie pozwoli na dokonanie oceny poziomu zadowolenia z wykonywanych czynności, określenia poczucia przeciążenia w codziennych obowiązkach, a także życia pod presją czasu.

Dodatkowo pozwoli na oszacowanie wpływu rodzaju wykonywanych zajęć na zdrowie lub odwrotnie – wpływu ograniczeń zdrowotnych na podejmowane czynności. Udział w badaniu może pomóc dostrzec wagę pomocy udzielanej innym lub otrzymywanej od nich i skłonić do refleksji nad możliwością zmiany sposobów spędzania czasu w pewnych dziedzinach życia.

Jakie znaczenie dla społeczeństwa będą miały wyniki badania?

Badanie będzie miało szerszy wpływ na społeczne i ekonomiczne aspekty. Jak wyjaśnił GUS, „wyniki badania służą do wyceny wartości czasu pracy w gospodarstwie domowym. Są pomocne w szacunkach dla rachunków narodowych i do sporządzania ogólnonarodowego bilansu czasu pracy. Znajdują praktyczne zastosowanie np. w orzecznictwie sądowym podczas zasądzania alimentów na rzecz osób trudniących się pracą domową”.

Z tego powodu takie badania są nie tylko ciekawostką statystyczną, ale przede wszystkim narzędziem mającym realny wpływ na różne aspekty życia społeczno-gospodarczego.