Indywidualną interpretację może wydać nie tylko fiskus. Przedsiębiorcy mogą zwrócić się też do… ZUS-u

Firma dołącz do dyskusji (20) 03.08.2020
Indywidualną interpretację może wydać nie tylko fiskus. Przedsiębiorcy mogą zwrócić się też do… ZUS-u

Edyta Wara-Wąsowska

Przedsiębiorcy, którzy mają wątpliwości co do interpretacji konkretnych przepisów prawa podatkowego, zwracają się zazwyczaj o interpretację do fiskusa. Warto jednak pamiętać, że o interpretację można wystąpić nie tylko do skarbówki, ale także do… Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Indywidualna interpretacja dla przedsiębiorcy z ZUS

Przedsiębiorcy stosunkowo chętnie wnioskują do fiskusa o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. Jeśli przedmiotem zapytania jest zdarzenie przyszłe, podatnik zyskuje pewność co do tego, jak skarbówka podejdzie w tej konkretnej sprawie np. do rozliczenia kosztów czy innych kwestii podatkowych.

Przedsiębiorcy rzadko jednocześnie pamiętają, że indywidualna interpretacja dla przedsiębiorcy może być też z ZUS. Oczywiście dotyczy to sytuacji, w której podatnik ma wątpliwości związane z takimi kwestiami jak:

  • obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym,
  • wysokość poszczególnych składek na ubezpieczenia społeczne i sposób ich obliczania,
  • podstawy wymiaru poszczególnych składek.

Przedsiębiorca może wtedy złożyć wniosek do ZUS o wydanie interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Część osób prowadzących własne biznesy nie zdaje sobie nawet sprawy z takiej możliwości – a szkoda, bo interpretacja z ZUS mogłaby skutecznie rozwiać ich wątpliwości i zapobiec ewentualnym kłopotom w przyszłości, wynikającym np. z przyjęcia złej podstawy wymiaru do obliczania poszczególnych składek.

Co zawrzeć we wniosku?

Indywidualna interpretacja dla przedsiębiorcy z ZUS jest wydawana na wniosek. W nim przedsiębiorca powinien zawrzeć nazwę firmy, adres siedziby (lub adres własny), NIP, numer KRS, adres do korespondencji oraz oczywiście – przedstawić stan faktyczny, którego interpretacja ma dotyczyć. Nie może też zapominać, by tak jak w przypadku zapytania do fiskusa, przedstawić własną interpretację tego, co powinien zrobić w sytuacji budzącej jego wątpliwości. Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji w zakresie daniny publicznej i składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne można złożyć przez PUE ZUS, elektronicznie lub osobiście w oddziale ZUS.

Jednocześnie przedsiębiorca powinien zdawać sobie sprawę z faktu, że nie otrzyma interpretacji indywidualnej np. w sytuacji, gdy stan faktyczny dotyczy obowiązku podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu, emerytury, renty, procedury składania dokumentów ubezpieczeniowych czy uznawania pracy za wykonywaną w warunkach szczególnie niebezpiecznych. Jeśli okaże się, że ZUS nie jest uprawniony do wydania interpretacji w danej sprawie, może przekazać zapytanie podatnika do właściwego organu lub po prostu wydać decyzję o odmowie wydania interpretacji. Dobra wiadomość jest natomiast taka, że zawsze przedsiębiorca może zadzwonić na infolinię ZUS i tam zapytać o interesującą go kwestię.