Sprawdź, jak opłacić mandat przelewem. To proste

Zbrodnia i kara Dołącz do dyskusji
Sprawdź, jak opłacić mandat przelewem. To proste

Mandat wystawiony za nieprzestrzeganie prawa może znacznie nadwyrężyć domowy budżet. Niestety, czasami trzeba po prostu przełknąć gorzką pigułkę. W obliczu takiego zobowiązania pojawia się pytanie: czy można uregulować należność przelewem? Oczywiście, że tak. Jak opłacić mandat w ten sposób?

System płatności mandatów w Polsce umożliwia opłacenie grzywny bezpośrednio na konto bankowe, co jest komfortową opcją dla kierowców przyłapanych na gorącym uczynku.

Jeśli nie przyjmiesz albo nie opłacisz mandatu, sprawa trafi do sądu

Prawo polskie rozróżnia trzy typy mandatów: gotówkowy, kredytowany oraz zaoczny. Każdy z nich ma specyficzne cechy i warunki nałożenia, przy czym mandat gotówkowy jest stosowany wobec osób czasowo przebywających na terytorium Polski.

Prawo pozwala komuś, który nie uznaje swojej winy lub ma wątpliwości co do popełnienia wykroczenia, odmówić przyjęcia mandatu. Nieprzyjęcie mandatu doprowadzi do skierowania sprawy do sądu, podobnie jak nieopłacenie grzywny w wyznaczonym terminie. Zgodnie z art. 99 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia organ, którego funkcjonariusz wystawił mandat, sporządza wniosek o ukaranie do sądu. W miarę możliwości we wniosku należy podać przyczyny odmowy przyjęcia mandatu.

Jak opłacić mandat? Można to zrobić w formie bezgotówkowej

Jak wynika z art. 98 § 3a Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia „grzywna nałożona mandatem karnym, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 2, może być uiszczona w formie bezgotówkowej, za pomocą karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego, o ile funkcjonariusz ją nakładający dysponuje odpowiednim urządzeniem do autoryzacji rozliczeń”.

Od 1 stycznia 2016 roku wprowadzono możliwość szybkiego regulowania opłat mandatowych na rachunek Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu. Należy dokonać przelewu na numer konta: 47 1010 0055 0201 6090 0999 0000. Urząd mieści się przy ul. Rejtana 3B, 45-331 Opole). Płatność tą metodą jest wygodna i pozbawiona zbędnych formalności, co czyni ją atrakcyjną alternatywą dla tradycyjnych metod płatności. Podczas realizacji przelewu w polu „symbol formularza lub płatności” należy wybrać z listy rozwijanej lub wpisać słowo „MANDATY”, natomiast pole „identyfikator zobowiązania” lub „tytuł płatności” trzeba uzupełnić o serię i numer mandatu. Nie należy wpłacać mandatu na rachunek Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, jeśli wystawiła go Inspekcja Transportu Drogowego, Straż Miejska czy Straż Gminna.

Mandat trzeba opłacić w wyznaczonym terminie. Czas na opłacenie mandatu kredytowanego wynosi 7 dni, a mandatu zaocznego 14 dni. Mandat karny gotówkowy jest wydawany ukaranemu natychmiast po uiszczeniu grzywny bezpośrednio funkcjonariuszowi, który ten mandat nałożył.