Przedsiębiorcy stosują split payment na wyrost. Ministerstwo wyjaśnia co robić

Finanse Firma Podatki Dołącz do dyskusji (293)
Przedsiębiorcy stosują split payment na wyrost. Ministerstwo wyjaśnia co robić

O tym jak stosować split payment pisaliśmy wielokrotnie. Okazuje się jednak, że mimo jasnych wytycznych, zarówno urzędnicy jak i sami przedsiębiorcy nie bardzo wiedzą jak prawidłowo wdrożyć mechanizm podzielonej płatności.

Split payment na wszelki wypadek

Mimo, że metoda podzielonej płatności dotyczy transakcji przekraczających 15 tys. zł, okazuje się, że wielu przedsiębiorców umieszcza na fakturach o znacznie niższych kosztach dopisek MPP. Tymczasem obowiązkowy split payment obejmuje transakcje przekraczające tę kwotę (por.: split payment obowiązkowy nie dla każdego). Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się z towarów ujętych w załączniku 15. ustawy o VAT na wszelki wypadek dodają dopisek, nawet wówczas, gdy kwota na fakturze opiewa na kilkaset złotych. Dlaczego? Ponieważ sankcje za niestosowanie split payment będą uderzać po kieszeniach. (30 proc. wartości transakcji). Jak stosować split payment?

Urzędnicy nie rozwiewają wątpliwości

Problemu dopisków na fakturach nie rozwiązują także urzędnicy. Okazuje się bowiem, że wielu z nich nie wie jak rozwiać wątpliwości przedsiębiorców. Niezależnie od tego, czy jest to powodowane brakami merytorycznymi, czy nieumiejętną interpretacją przepisów, przedsiębiorcy nierzadko pozostawieni są samym sobie. Wątpliwości dotyczące tego jak stosować split payment, gdy nie wymaga tego transakcja, rozwiewa Ministerstwo Finansów.

Jak stosować split payment – Ministerstwo Finansów tłumaczy

Co zrobić gdy mimo niespełnienia przez transakcję warunków koniecznych dla MPP, otrzymamy fakturę z powyższą adnotacją? Jak tłumaczy Ministerstwo Finansów, nie robić nic. Nabywca nie musi bowiem stosować się do przepisów mechanizmu podzielonej płatności, jeżeli transakcja nie spełnia wymogów ustawy. Oznacza to, że dopisek MPP przedsiębiorca może w takiej sytuacji całkowicie zignorować, nie jest on bowiem kluczowy. Kluczowe są natomiast przepisy. MF wyjaśnia, że split payment niezmiennie dotyczy wyłącznie transakcji na kwotę przekraczającą 15 tys. zł. Na Bezprawniku pisaliśmy także o stanowisku MF dotyczącym kwestii: jak uniknąć split payment.

Przypomnijmy, że split payment obowiązuje od 1 listopada 2019 r. (zob.: faktury wystawione przed 1 listopada). Jest to jeden z elementów wprowadzonych w celu uszczelnienia systemu podatkowego. Przedsiębiorcy nie kryją jednak niezadowolenia z wprowadzenia tego rozwiązania, ponieważ wskutek MPP pieniądze z VAT nie pracują, ale odkładają na kontach, do których dostęp jest utrudniony.