Co w grudniu 2021 grozi za brak maseczki? Czy dalej obowiązuje kara administracyjna?

Zbrodnia i kara Zdrowie Dołącz do dyskusji (54)
Co w grudniu 2021 grozi za brak maseczki? Czy dalej obowiązuje kara administracyjna?

Kara za brak maseczki w grudniu 2021 roku: jak wygląda obecny stan prawny w tym zakresie? Czy dalej można dostać, oprócz mandatu karnego, do 10 tysięcy złotych kary administracyjnej? Postaram się rozwiać wszelkie wątpliwości, także co do legalności tego nakazu.

Kara za brak maseczki w grudniu 2021 roku

Obowiązek zakrywania ust i nosa funkcjonuje w zasadzie od początku pandemii, choć wielokrotnie zmieniało się prawo w tym zakresie. Oprócz ewolucji prawa, dostrzec można było szereg absurdów, o których nieraz pisaliśmy. Warto jednak skupić się na tym, co ma miejsce obecnie. Czy dziś obowiązek zakrywania ust i nosa istnieje? A jak tak, to w jakich wypadkach trzeba nosić maseczkę? Czy w dalszym ciągu jest bezprawny?

Oprócz powyższego warto skupić się na karach. W tym zakresie też przecież było mnóstwo wątpliwości. Same mandaty karne wynikały z nie do końca jasnej podstawy prawnej, a kary administracyjne to zupełnie inne zagadnienie (i temat-rzeka).

Warto jednak zacząć od początku. Sama legalność obowiązku noszenia maseczki była swego czasu bardzo wątpliwa. Ustawa, na podstawie której wydaje się tzw. rozporządzenia covidowe, nie zawierała przepisu, który zezwoliłby na takiego rodzaju nakaz.

Istniał jedynie przepis, który pozwalał na nałożenie obowiązku stosowania środków profilaktycznych, ale jedynie przez:

  • osoby chore (z pozytywnym wynikiem testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2)
  • osoby podejrzane o zachorowanie (skierowane na kwarantannę)

Rozszerzanie powyższego w rozporządzeniu covidowym na wszystkich było w mojej ocenie bezskuteczne, bo przekraczające delegację ustawową.

Ale od ponad roku prawo jest inne

Do art. 46b ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi, który odnosi się do kwestii możliwych do uregulowania w tzw. rozporządzeniu covidowym, dodano ponad rok temu pkt 13. Stanowi on, że w rzeczonym rozporządzeniu ustanowić można:

nakaz zakrywania ust i nosa, w określonych okolicznościach, miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach, wraz ze sposobem realizacji tego nakazu.

Ponadto odniesień do powyższego art. 46b pkt 13 próżno szukać w art. 48a ustawy, który to reguluje problematykę kar administracyjnych. Oznacza to, że za brak maseczki nie grozi obecnie kara administracyjna.

Co innego jeżeli idzie o prawo wykroczeń. Artykuł 116 §1a k.w. stanowi:

Kto nie przestrzega zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków określonych w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Za powyższe wykroczenie można nałożyć także mandat karny. Obecnie więc obowiązek zakrywania ust i nosa jest prawnie niewątpliwy, nie grozi za jego uchybienie kara administracyjna, ale już grzywna (i mandat) – jak najbardziej.

A jak kształtuje się rzeczony obowiązek? Zgodnie z §25 rozporządzenia covidowego (choć inne przepisy też się do maseczek odnoszą), obowiązek zakrywania ust i nosa funkcjonuje w odniesieniu do wielu płaszczyzn. Generalnie uznać można, że na powietrzu (do 31 stycznia 2022 roku) maseczek nosić nie trzeba. W kwestii szczegółów, których jest mnóstwo, odsyłam do rozporządzenia.