Po jakim czasie nieprowadzenia działalności gospodarczej można ponownie skorzystać z ulg?

Codzienne Firma Dołącz do dyskusji (6)
Po jakim czasie nieprowadzenia działalności gospodarczej można ponownie skorzystać z ulg?

Przedsiębiorcy, którzy chcą otworzyć firmę w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, mogą liczyć na pewne udogodnienia. Chodzi tutaj o pewne obniżki składek ZUS kryjące się pod programami „preferencyjne składki”, czy też „ulga na start”. W zakresie ułatwień są też: działalność nierejestrowana oraz „mały ZUS plus”. Czy można z nich korzystać wielokrotnie?

Kiedy wracają ulgi ZUS dla jdg?

W katalogu podstawowych udogodnień z zakresu obowiązkowych ubezpieczeń znajdują się takie instrumenty, jak:

Ulga na start jest zwolnieniem z obowiązku płacenia składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe, czy też na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy). Ulga przysługuje przez 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej, z czego jeżeli działalność rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca, to ten miesiąc wlicza się do okresu trwania ulgi, zaś jeżeli później – to pierwszy miesiąc nie zalicza się do ww. okresu.

Mały ZUS plus to z kolei ulga w zakresie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne, z której skorzystać mogą przedsiębiorcy, których dochód z prowadzonej przez co najmniej 60 dni działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120.000,- złotych. Co istotne, z ulgi skorzystać nie mogą przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność przez pierwszy rok.

Preferencyjne składki odnoszą się z kolei, do sytuacji, w której nowy przedsiębiorca wykorzysta ulgę na start. Wówczas przez kolejne 24 miesiące będzie mógł płacić sumarycznie niższe składki.

Działalność nierejestrowana to z kolei taka „firma na próbę”, której nie trzeba rejestrować, ani opłacać składek. Co istotne, przychód nie może wówczas przekroczyć 50% minimalnego wynagrodzenia.

Ulgi tylko na początku?

Wyżej wymienione ulgi odnoszą się do nowych przedsiębiorców oraz tych, którzy firmy nie prowadzili przez pewien – relatywnie długi – czas. Tak też ulga na start przysługuje tym, którzy m.in. podejmują działalność gospodarczą po raz pierwszy albo ponownie po co najmniej 60 miesiącach kalendarzowych od ostatniego zawieszenia lub zakończenia działalności gospodarczej.

Analogicznie wygląda to w odniesieniu do w odniesieniu do preferencyjnych składek, działalności nierejestrowej, a także – w pewnym sensie – do małego ZUSu plus. Co istotne, w ustawodawca używa w odniesieniu do działalności nierejestrowej określenia „niewykonywanie działalności gospodarczej” przez określony, liczony w miesiącach czas.

A co w sytuacji, gdy ktoś – hipotetycznie – tego samego dnia otworzył, a następnie zamknął działalność gospodarczą? Czy takie zdarzenie liczy się jako prowadzenie lub wykonywanie działalności gospodarczej, które wymusza odczekanie 5 lat?

Trzymając się formalizmu – do czego przyzwyczajają nas instytucje państwowe – takie zdarzenie, choćby polegające jedynie na złożeniu wniosku o wpis, a następnie – tego samego dnia – o wykreślenie działalności gospodarczej, stanowi w mojej opinii zarówno prowadzenie (co jest niewątpliwe), jak i – niestety – wykonywanie działalności gospodarczej.

Co do tego drugiego pojęcia, to ustawa Prawo przedsiębiorców wprawdzie w definicji działalności gospodarczej zawiera stwierdzenie, że musi być ona wykonywania w sposób ciągły, to jednak – mając na względzie pewną urzędniczą faktyczność – bezpieczniej uznać, że ewentualne ulgi dla nowych przedsiębiorców wracają dopiero po upływie określonego okresu – obecnie zasadniczo 60 miesięcy – liczonego od daty zamknięcia działalności gospodarczej, choćby była ona wykonywana przez jeden dzień.