Komornik może podejmować czynności pod choinką dłużnika, bo wigilia nie jest dniem wolnym od pracy

Gorące tematy Państwo Dołącz do dyskusji (298)
Komornik może podejmować czynności pod choinką dłużnika, bo wigilia nie jest dniem wolnym od pracy

Jednym z wigilijnych zwyczajów w polskich domach jest przygotowanie miejsca dla zbłąkanego wędrowca, który może nas odwiedzić w wigilię. Co, jeżeli tym zbłąkanym wędrowcem okaże się komornik, który postanowił czynności przeprowadzić w wigilię? Czy komornik w święta może podejmować czynności egzekucyjne?

Komornik sądowy jest organem wymiaru sprawiedliwości, którego zadaniem jest wykonywanie wyroków sądu w drodze przymusu. W celu nadania mu odpowiedniej rangi i powagi, ustawodawca ustanowił komornika funkcjonariuszem publicznym. To oznacza, że powierzono mu bardzo odpowiedzialne zadania, a jednocześnie zapewniono mu równie odpowiednią ochronę. Taką gwarantuje przecież status funkcjonariusza publicznego.

Komornicy sądowi mają całkiem szeroki wachlarz środków, które przyznaje im ustawa w celu wyegzekwowania od dłużnika należności, które wyrokiem sądu ten jest zobowiązany zapłacić. Uprawnienia komorników przewidują, że jednym z tych środków może być wizyta w miejscu zamieszkania dłużnika. Takie czynności komornik może wykonywać w dni robocze w godzinach od 7 rano do 21 wieczorem. Czynności, które rozpoczęły się przed godziną 21, mogą być kontynuowane po tej godzinie. Warunkiem musi być to, że ich przerwanie może znacznie utrudnić dalszą egzekucję.

810. § 1. Komornik może wykonywać czynności poza kancelarią komorniczą w dni robocze, w godzinach od siódmej do dwudziestej pierwszej (…).
§ 2. Czynności komornika rozpoczęte przed godziną dwudziestą pierwszą mogą być prowadzone w dalszym ciągu bez zgody, o której mowa w § 1, jeżeli ich przerwanie może znacznie utrudnić egzekucję.

Komornik w święta

Katalog dni wolnych od pracy został określony w ustawie o dniach wolnych od pracy. Zgodnie z tą ustawą, wolne od pracy są wszystkie niedziele oraz 13 świątecznych dni w każdym roku. Jeżeli chodzi o święta Bożego Narodzenia, to ustawa przewiduje, żę wolne od pracy są 25 i 26 grudnia, a więc pierwszy i drugi dzień świąt.

Art. 1. Dniami wolnymi od pracy są:

1) dni niżej wymienione:
l) 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
m) 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia;

Pomimo tego, że w naszej tradycji obchodzenia tych świąt najbardziej uroczysty moment tych świąt obchodzimy 24 grudnia. Ten dzień jednak nie jest ustawowo wolny od pracy. To oznacza, że komornik w święta może zaskoczyć dłużnika wizytą podczas gdy ten będzie akurat zasiadał do wigilijnej wieczerzy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach taką wizytę mógłby odbyć nawet 25 lub 26 grudnia. Na przeprowadzenie takich czynności musiałby jednak wcześniej uzyskać zgodę prezesa sądu rejonowego, przy którym dany komornik działa.

Na wykonanie czynności w dni ustawowo wolne od pracy lub godzinach nocnych jest wymagana zgoda prezesa właściwego sądu rejonowego.

Komornik w święta – po co to komu?

Chociaż wizyta komornika w święta dla wielu może wydawać się kontrowersyjna, warto mieć na uwadze, że życie pisze przeróżne scenariusze. Okres przedświąteczny to czas, w którym wielu sprzedawców zwiększa swoje obroty, a co za tym idzie zyski, wielokrotnie. Jeżeli i dłużnik prowadzi taką działalność, to wierzyciel może złożyć do komornika wniosek o przeprowadzenie takich czynności właśnie w wigilię. Skuteczność egzekucji może właśnie tego wymagać. Warto też mieć na uwadze, że okres świąteczny to czas wielu powrotów. To może być jedna z niewielu okazji do osobistego zastania dłużnika w miejscu, w którym jest zameldowany, a przykładowo na co dzień mieszka za granicą i jak ognia unika kontaktu z komornikiem.