Kupno używanego pojazdu a prawo – o czym warto pamiętać?

Moto Dołącz do dyskusji (132)
Kupno używanego pojazdu a prawo – o czym warto pamiętać?

Zakup samochodu z drugiej ręki, oprócz szczególnego wyczulenia na stan techniczny, wymaga również pewnej świadomości prawnej. Kupno używanego pojazdu a prawo — o czym warto pamiętać?

Kupno używanego pojazdu a prawo

Doświadczenia wielu lat nieuczciwości sprzedawców spowodowały, że wtórny rynek samochodowy kojarzy się z istnym polem minowym. Bardziej doświadczony kupujący doskonale wie, że w wielu wypadkach opis pojazdu nie odzwierciedla rzeczywistości. Dlatego podczas zakupu używanego pojazdu należy skupić się na dwóch płaszczyznach.

Pierwszą sferą, której należy się przyjrzeć, jest stan techniczny. Na ten temat na szczęście powstało już wiele artykułów, a zamkniętego katalogu aspektów, którym należy się przyjrzeć, nie da się przedstawić w jednym wpisie.

Drugą płaszczyzną, niewiele mniej ważną od poprzedniej, jest szereg kwestii prawnych, z którymi powinien zapoznać się potencjalny kupujący.

Dowód rejestracyjny

Podczas kupowania używanego samochodu należy się przede wszystkim upewnić, czy sprzedawca faktycznie jest właścicielem pojazdu.

Najprostsze będzie sprawdzenie zgodności danych właściciela, które zawarte są w dowodzie rejestracyjnym, z danymi sprzedawcy. Podobną zgodność należy sprawdzić w wypadku, gdy sprzedawca jest jedynie upoważniony do zawarcia umowy w imieniu właściciela.

Niezwykle ważna jest również zgodność stanu faktycznego z innymi danymi w dowodzie rejestracyjnym. Niektóre elementy wyposażenia, jak instalacja gazowa, czy — chociażby — zamontowany hak, powinny być ujęte w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Przed zakupem auta, którym zamierzamy zaraz po zakupie legalnie poruszać, należy bezwzględnie sprawdzić, czy stan faktyczny odpowiada temu, co zamieszczono w dowodzie rejestracyjnym.

Warto również sprawdzić, czy samochód ma niezbędne wyposażenie.

Wady prawne

Kolejną kwestią, którą należy zbadać, jest sytuacja prawna kupowanego pojazdu. Gotowe umowy sprzedaży zawierają najczęściej oświadczenie właściciela o tym, że przedmiot sprzedaży wolny jest od wad prawnych — i dobrze.

Zakup samochodu kradzionego albo takiego, który jest w trakcie postępowania egzekucyjnego, bądź też został zajęty przez komornika, może znacznie skomplikować sytuację nowego właściciela.

Na szczęście samo wskazanie, że pojazd jest wolny od wad prawnych i zakupienie go po rozsądnej cenie stanowi podstawę ochrony przyszłego właściciela nawet wtedy, gdy takie wady faktycznie funkcjonują. Warto w takim razie uzyskać od sprzedawcy zapewnienie, że wady prawne nie występują.

Ważne ubezpieczenie OC

Zgodnie z przepisami, obowiązkiem każdego właściciela pojazdu jest posiadanie polisy OC. Podczas zakupu używanego pojazdu warto dowiedzieć się o terminie wygaśnięcia ubezpieczenia. Warto też wiedzieć, że kupując pojazd, który objęty jest polisą OC, nowy właściciel związany jest dotychczasową umową ubezpieczenia.

W niektórych wypadkach, w szczególności, gdy sprzedawca wykupił polisę płatną co miesiąc, dużo korzystniejszym rozwiązaniem okaże się wypowiedzenie dotychczasowej umowy ubezpieczenia i zawarcie nowej, na dogodnych dla nas warunkach.

Wypowiedzenia umowy dotychczasowego ubezpieczenia dokonać można w każdym momencie, najlepiej za pomocą gotowego formularza, dostępnego u ubezpieczyciela.

Czynności po zakupie

Po zakupie pojazdu należy dopełnić kilku formalności. Pierwszą niezbędną czynnością jest przerejestrowanie pojazdu na nowego właściciela. Według ustawy Prawo o ruchu drogowym — ustawodawca daje obywatelowi na tę czynność tylko 30 dni.

Kolejny obowiązek nakłada na kupującego ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych, czyli zapłatę owego, który wymagany jest zawsze wtedy, gdy umowa sprzedaży dotyczy rzeczy o wartości większej niż 1000 złotych. Wysokość podatku wynosi 2% kwoty, która stanowi cenę.

Kupujący ma 14 dni na złożenie odpowiedniej deklaracji, z której wyniknie obowiązek zapłaty podatku na konto właściwego Urzędu Skarbowego. Niedopełnienie tego obowiązku, bądź celowe zaniżenie wartości pojazdu, jest wykroczeniem skarbowym.