Mały ZUS 2020 – termin złożenia wniosku upływa 8 stycznia

Finanse Firma Dołącz do dyskusji (64)
Mały ZUS 2020 – termin złożenia wniosku upływa 8 stycznia

partner-logo

Mały ZUS 2020 jest jednym z programów, które mają pomóc przedsiębiorcom. Przedsiębiorcy, którzy chcą z niego skorzystać na dotychczasowych zasadach mają mało czasu. 

Mały ZUS jest dla wielu przedsiębiorców ratunkiem. Dzięki niemu nie musza płacić składek na ubezpieczenie społeczne w pełnej wysokości. Jednak przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z programu na dotychczasowych zasadach muszą się mocno spieszyć. Na złożenie wniosku o mały ZUS mają czas tylko do 8 stycznia.

Mały ZUS w 2020 roku- najważniejsze informacje

Żeby skorzystać z preferencyjnych stawek przedsiębiorca musi spełnić łącznie kilka przesłanek. Działalność gospodarcza w roku poprzedzającym musi być prowadzona przez co najmniej 60 dni. Przychody osoby, która prowadziła firmę przez cały rok 2019, nie mogą przekroczyć na rok 2019 trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia, czyli kwoty 67 500 zł. Przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność przez okres dłuższy niż 60 dni, a mniejszy niż 365 mają ustalony limit przychodów proporcjonalnie do czasu prowadzenia działalności.

To czy przedsiębiorca może skorzystać z małego ZUS w 2020 r. pomoże sprawdzić kalkulator ZUS. Dostępny jest on pod adresem eskladka.pl. Pomoże również wyliczyć wysokość składek jakie przedsiębiorca będzie płacił.

Należy pamiętać, że obowiązują nowe wzory zgłoszeń do ZUS

Wniosek o mały ZUS 2020 będzie wymagał dostarczenia przez przedsiębiorcę pewnych informacji. Będą one dotyczyć formy opodatkowania jaka obowiązywała w 2019 roku. Zmieniły się między innymi druki ZUS RCA cz. II i ZUS DRA cz. II. Dodano do nich blok IV. W nim przedsiębiorcy wskażą formę opodatkowania w poprzednim roku kalendarzowym. Wykażą również przychód i dochód. W bloku III dodano pole 03 „Dochód z działalności gospodarczej za poprzedni rok kalendarzowy”.

Nowe są również definicje kodów 05 90 i 05 92. brzmią one teraz:

  • osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą niemająca ustalonego prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, dla której podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne uzależniona jest od dochodu
  • osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą mająca ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, dla której podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne uzależniona jest od dochodu.

Mały ZUS w 2020 roku

8 stycznia to ostatni dzień na złożenie wniosku dla tych, którzy nie korzystali jeszcze z tej formy pomocy dla przedsiębiorców. Pozwoli on płacić mniejsze składki przez maksymalnie 36 miesięcy. Nie możemy zapomnieć o tym, że kwota wpłaconych składek ma bezpośredni wpływ na wysokość przyszłej emerytury. Trzeba również pamiętać, że przejście na płacenie pełnych składek może być dużym szokiem dla przedsiębiorcy. Niestety przejście na duży ZUS wymaga pewnych formalności.