Małżeństwa jednopłciowe sprzyjają gospodarce oraz tworzą nowe miejsca pracy. Tak wynika z badań

Rodzina Społeczeństwo Dołącz do dyskusji (936)
Małżeństwa jednopłciowe sprzyjają gospodarce oraz tworzą nowe miejsca pracy. Tak wynika z badań

Małżeństwa jednopłciowe mają bardzo pozytywny wpływ na gospodarkę kraju, w którym są dopuszczone. Ten ciekawy wniosek przedstawił Instytut Williamsa po przeanalizowaniu danych z okresu 5 lat po umożliwieniu zawarcia ślubów dla osób tej samej płci. Małżeństwa jednopłciowe to zastrzyk gotówki dla gospodarki oraz nowe miejsca pracy.

Małżeństwa jednopłciowe wywarły wpływ na gospodarkę USA

W 2015 roku w wyniku sprawy Obergefell vs. Hodges amerykański Sąd Najwyższy orzekł, że tamtejsza konstytucja gwarantuje prawa do zawarcia małżeństwa również parom jednopłciowym. We wszystkich stanach małżeństwa osób homoseksualnych stały się w pełni legalne. W ciągu 5 lat ślub zawarły 293 tysiące par. Instytut Williamsa po przeanalizowaniu danych dotyczących zawieranych związków małżeńskich oszacował, że wydali oni ponad 3,2 miliardów dolarów na organizację wesela. Jedno kosztowało średnio 11 tysięcy dolarów. To o 4 tysiące mniej niż osoby heteroseksualne. Dodatkowo goście, którzy przybyli na uroczystość wsparli lokalne gospodarki kwotą około 500 milionów dolarów. Chodzi głównie o wydatki na hotel, restauracje. Ponadto dzięki małżeństwom jednopłciowym wzrosły wpływy z podatków od sprzedaży.

Małżeństwa jednopłciowe miały jeszcze inny pozytywny wpływ na gospodarkę – przyczyniły się do powstania nowych miejsc pracy. Zgodnie z wyliczeniami dotyczącymi turystyki, wydanie 86 tysięcy dolarów w gospodarce skutkuje powstaniem nowego miejsca pracy. Opierając się na tych wyliczeniach, dzięki osobom tej samej płci, które postanowiły zawrzeć związek małżeński, zatrudnienie znalazło dodatkowe 45 tysięcy osób. W ramach tej liczby uwzględnia się branżę weselną oraz hotelową.

Małżeństwa jednopłciowe mogą mieć wpływ również na gospodarkę innych państw

Niestety u nas w kraju politycy zamiast pomyśleć o pozytywnych skutkach wprowadzenia małżeństw jednopłciowych, wolą straszyć czającą się za rogiem ideologią LGBT. Zamiast tego można pomyśleć o rozwiązaniach wspierających małżeństwa jednopłciowe. Branża weselna i turystyczna na pewno ucieszyłaby się ze zwiększonych obrotów. Powstałyby kolejne lokale weselne, potrzebni byliby nowi pracownicy. Każdy z nich to jeden zasiłek dla bezrobotnych mniej. Oczywiście z racji tego, że Polska jest dużo mniejszym państwem, wpływy te nie byłyby tak duże jak w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Niestety polscy politycy wolą zajmować się dehumanizacją osób homoseksualnych i odmawianiem im praw człowieka. Co ciekawe, w naszym kraju małżeństwa jednopłciowe również nie zawsze są niezgodne z konstytucją. Dane opracowane przez Instytut Williamsa pokazują gospodarczy wpływ małżeństw homoseksualnych. Dzięki temu są ciekawym argumentem merytorycznym w sporze, który do tej pory ma głównie charakter ideologiczny.