Mandat nie tylko za przekroczenie prędkości. Jeśli jedziemy zbyt wolno, też możemy zostać ukarani

Moto Zbrodnia i kara Dołącz do dyskusji (301)
Mandat nie tylko za przekroczenie prędkości. Jeśli jedziemy zbyt wolno, też możemy zostać ukarani

Wszelkiego rodzaju mandaty i inne sankcje związane z prędkością i godzące w kierowców kojarzą się nierozerwalnie z jej przekroczeniem. Warto się jednak zastanowić nad odwrotną kwestią. Czy można dostać mandat za zbyt wolną jazdę?

Mandat za zbyt wolną jazdę

Zbyt wolna jazda, podobnie jak oczywiście zbyt szybka, jest ujęta w przepisach i stanowi podstawę do ukarania. Myli się zatem ten, kto twierdzi, że jak najwolniejsza jazda oznacza bezpieczeństwo, zarówno na drodze, jak i dla portfela kierowcy. Jeszcze raz podkreślę — za zbyt wolną jazdę również można dostać mandat!

Zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym

Kierujący pojazdem jest obowiązany […] jechać z prędkością nieutrudniającą jazdy innym kierującym

Z kolei art. 97 Kodeksu wykroczeń wprost wskazuje, że złamanie reguł wynikających z wyżej wymienionej ustawy, jest wykroczeniem.

Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze grzywny do 3.000 złotych albo karze nagany.

Oczywiście powyższą karę otrzyma tylko ten sprawca, który zostanie ukarany przez sąd. W przypadku karania w formie mandatu zastosowanie ma obowiązujący taryfikator. Obecnie za zbyt wolną jazdę Policja (albo inny uprawniony organ) ma prawo nałożyć na kierowcę mandat karny w wysokości od 50 zł do 200 zł. Dodatkowo sprawca otrzyma 2 punkty karne.

Ratio legis

Jaki jest cel karania kierowców za zbyt wolną jazdę? Takie prawne ujęcie i usankcjonowanie zbyt wolnej jazdy ma oczywiście swoje solidne podstawy. Zbyt wolna jazda jest wszak powodem występowania korków, a także może spowodować niepotrzebną frustrację. Bardzo często jest również przejawem celowej złośliwości, co musi być bezwzględnie sankcjonowane.

Co ciekawe, istnieje nawet specjalny znak drogowy (C-14), określający minimalną prędkość.

Oczywiście wartość, wpisana na znaku, może być inna. Wielu kierowców nie wie, że takie oznakowanie faktycznie funkcjonuje.