Trwają prace nad wprowadzeniem nowych przepisów dotyczących klimatu. Obejmą one miasta powyżej 20 tys. mieszkańców

Samorządy Społeczeństwo Środowisko Dołącz do dyskusji
Trwają prace nad wprowadzeniem nowych przepisów dotyczących klimatu. Obejmą one miasta powyżej 20 tys. mieszkańców

W najbliższym czasie wiele miast w Polsce będzie musiało opracować plany adaptacji klimatycznej. Chodzi o plany adaptacji MPA, nad którymi rozpoczęły się prace w sejmie już na początku grudnia. Oprócz władz miast od 20 tys. mieszkańców, do wdrażania tego typu planów zobowiązane będą także samorządy wojewódzkie. W projekcie znalazły się zapisy, które mogą wpływać na życie mieszkańców miasteczek i większych miast.

Strategie rozwoju miejscowości będą musiały uwzględniać kryteria klimatyczne

W zapisach projektu ustawy możemy znaleźć między innymi wytyczne, jakimi mają się kierować samorządy, gdy zdecydują się realizować inwestycje. W takim wypadku będą one musiały wziąć pod uwagę kryteria klimatyczne. Najważniejszą zmianą w dotychczasowej polityce inwestycyjnej będzie konieczność określania wpływu inwestycji na środowisko. Samorządy będą musiały także wyliczyć, w jakim stopniu inwestycja będzie skorelowana ze zmianami klimatu.

Nowe przepisy będą także ściśle związane z planowaniem zagospodarowania terenu. Proces ten będzie w dużej mierze musiał być przeprowadzany z uwzględnieniem ochrony środowiska. Przepisy tego typu mają zwiększyć odporność miast i miasteczek na problem dynamicznych zmian klimatu. Jeżeli przepisy wejdą w życie, możemy oczekiwać między innymi znacznego wzrostu terenów zielonych w miejscowościach.

Więcej parków, zielono-niebieskiej infrastruktury czy rozwiązań opartych na przyrodzie

Nowoczesne sposoby retencji wody mają stać się filarem funkcjonowania przepisów tego typu. Przypomnijmy, że zielono-niebieska infrastruktura jest przede wszystkim związana z uzyskiwaniem korzyści gospodarczo-ekonomicznych i społecznych za sprawą zwiększania retencji wody. Przykładem tego typu infrastruktury oprócz stawów czy rowów bioretencyjnych są przede wszystkim nawierzchnie przepuszczalne. Liberalizacji ulegną także przepisy, które dotyczą zbiorników bezodpływowych na wody opadowe i roztopowe.

Poprzez wprowadzanie tych rozwiązań w miastach, ograniczona ma być przede wszystkim susza i pustynnienie terenów. Ustawodawcy mają także na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia powodzi. Oprócz zmian w funkcjonowaniu urzędów miejskich, polityka adaptacyjna do zmian klimatu ma być prowadzona także z poziomu województwa. Samorząd wojewódzki we współpracy z burmistrzami i prezydentami miast będzie nadzorował np. powstawanie inwestycji biologicznie czynnych.

Oprócz retencji wody program wprowadzi także usprawnienia w programach Czyste Powietrze i Stop Smog. Program adaptacji klimatycznej może wpłynąć przede wszystkim na termin opracowywania przez zarząd wojewódzki aktualizacji programu ochrony powietrza do 4 lat (obecnie wynosi on 3 lata).

Całość przepisów ma pozytywnie wpłynąć na komfort życia mieszkańców, a także umożliwić im korzystanie z większej liczby miejsc zielonych. Na efekty wprowadzenia przepisów przyjdzie nam jednak jeszcze trochę poczekać.