Mikroprzedsiębiorca nie musi przystępować do PPK. Ale musi zrezygnować ze wszystkich pracowników

Firma Praca Prawo dołącz do dyskusji (42) 13.01.2021
Mikroprzedsiębiorca nie musi przystępować do PPK. Ale musi zrezygnować ze wszystkich pracowników

Patryk Wieczyński

Pracownicze Plany Kapitałowe miały być pomocą dla pracowników w odkładaniu na ich przyszłe emerytury. Jednak fakt, że wiele osób postanowiło nie przystępować do tej formy oszczędzania pieniędzy sprawił, że wielu przedsiębiorców zastanawiało się, czy w ogóle muszą podpisywać umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK, jeżeli w ich firmie nie ma chętnych. Okazuje się, że w określonych sytuacjach mikroprzedsiębiorca nie musi przystępować do PPK.

Rok 2021 będzie tym, w którym wszystkie firmy zostaną objęte programem Pracowniczych Planów Kapitałowych. Firmy, które mają mniej niż 20 pracowników muszą najpóźniej do 23 kwietnia 2021 roku podpisać umowę o zarządzanie PPK, a do 10 maja umowę o prowadzenie PPK.

Okazuje się jednak, że nie każdy będzie musiał to zrobić. Artykuł 13, ust. 1 punkt 1 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych mówi, że mikroprzedsiębiorca nie musi przystępować do PPK, jeżeli wszyscy pracownicy złożą deklarację, w której zgłoszą, że nie chcą przystępować do programu. W takiej sytuacji nie są stosowane do niego przepisy z ustawy.

Określając status małej firmy, ustawa odwołuje się do Prawa Przedsiębiorców, które mówi, że aby ktoś mógł zostać uznany za mikroprzedsiębiorcę, musi w jednym roku, z dwóch ostatnich lat obrotowych, spełniać następujące warunki:

  • zatrudniać średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  • osiągać roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;

Kluczową kwestią jest to, by wszyscy pracownicy złożyli rezygnację. Jeżeli chociaż jeden pracownik zdecyduje się przystąpić do programu, to przedsiębiorca jest zobowiązany podpisać wszystkie niezbędne umowy.

Oczywiście decyzja każdego pracownika powinna być samodzielna i pracodawca nie powinien naciskać na to, by ktoś zrezygnował z PPK. Jednak w tej sytuacji ważne jest, że aby takie zwolnienie z działania ustawy miało miejsce, każdy pracownik musi podpisać rezygnację.

Mikroprzędsiębiorca nie musi przystępować do PPK, jeżeli uzyska pisemne rezygnacje od wszystkich swoich pracowników

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych przyjmuje, że każdy pracownik, automatycznie, przystępuje do tego programu. Jedynymi wyjątkami są osoby, które w momencie decyzji mają powyżej 70 lat, ponieważ one nie mogą w ogóle przystąpić do PPK.

Natomiast pracownicy między 55, a 70 rokiem życia do programu mogą przystąpić na swój wniosek, nie są zapisywani automatycznie, więc nie trzeba od nich wymagać rezygnacji.

Rezygnacja przez pracownika z PPK musi być złożona pisemnie i zawierać własnoręczny podpis pracownika. Nie oznacza to jednak, że jest ona ważna bezterminowo. Co cztery lata pracownik musi ponownie składać deklarację o nieprzystępowaniu do programu. W innym wypadku zostanie zapisany automatycznie. Jeżeli natomiast ktoś złożył rezygnację, a chciałby jednak przystąpić do pracowniczych planów kapitałowych, to w każdej chwili może to zrobić.

Zainteresowanych rezygnacją z PPK może być sporo. Polski biznes to głównie mikroprzedsiębiorstwa

W Polsce mikroprzedsiębiorstw, według raportu „Mikrofirmy pod lupą” z 2017 roku autorstwa Polskiego Instytutu Ekonomicznego, było 2,3 miliona, z czego 2/3 to działalności jednoosobowe. Oznacza to, że zainteresowanych tym, by nie przystępować do Pracowniczych Planów Kapitałowych może być sporo.

W pierwszych trzech fazach działania PPK, które obejmowały większe firmy, zatrudniające minimum 20 pracowników, do programu przystąpiło prawie 1,7 miliona pracowników. Takie informacje przekazywał w grudniu Paweł Borys, prezes PFR. Oznacza to, że na dodatkowe odkładanie na emeryturę zdecydowało się około 30% zatrudnionych.

Początek 2021 roku oznacza, że ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych zaczyna obowiązywać już we wszystkich firmach w Polsce

Mikroprzedsiębiorcy i pozostałe firmy poniżej 20 pracowników są jednymi z ostatnich, które muszą przystąpić do PPK. Oprócz nich z 1 stycznia 2021 roku ustawa objęła też jednostki sektora finansów publicznych. Oznacza to, że w 2021 roku wszystkie podmioty zatrudniające pracowników będą już zobowiązanie do dostosowania się do przepisów ustawy o PPK.

Jako pierwsze do programu przystąpić musiały firmy zatrudniające powyżej 250 osób, których ustawa zaczęła obowiązywać z dniem 1 lipca 2019 roku. Od 1 stycznia 2020 roku zainteresować się nią musiały przedsiębiorstwa mające powyżej 50 zatrudnionych, a 1 lipca tego roku był datą graniczną dla firmy mających minimum 20 pracowników.