Znowu może być trudniej o kredyt hipoteczny. Wszystko przez zmiany proponowane przez nowy rząd

Finanse Dołącz do dyskusji
Znowu może być trudniej o kredyt hipoteczny. Wszystko przez zmiany proponowane przez nowy rząd

Wakacje kredytowe mają zostać przedłużone, choć na innych warunkach niż do tej pory. Zmiany mają jednak objąć również Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Zdaniem Związku Banków Polskich poskutkuje to jednak zaostrzeniem polityki kredytowej banków. Tym samym może być znacznie trudniej o kredyt hipoteczny.

Znowu może być trudniej o kredyt hipoteczny. ZBP ostrzega

Rząd Donalda Tuska chce z jednej strony nieco ograniczyć dostęp do wakacji kredytowych, z drugiej – ułatwić uzyskanie pomocy z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Dotychczas aby skorzystać z FWK należało spełnić co najmniej jeden z trzech warunków:

  • przynajmniej jeden z kredytobiorców stracił pracę,
  • rata kredytu przekroczyła 50 proc. dochodu gospodarstwa domowego (wskaźnik RdD),
  • dochód na osobę po potrąceniu raty nie przekracza kwoty 1200 zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego lub 1552 zł w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Po planowanych zmianach wsparcie można byłoby uzyskać (bez zmian) w przypadku utraty pracy przez jednego z kredytobiorców, a także w sytuacji, gdy rata kredytu przekroczy 40 proc. dochodu gospodarstwa domowego lub gdy dochód na osobę po potrąceniu raty nie przekracza 2328 zł dla gospodarstwa jednoosobowego lub 1800 zł dla gospodarstwa wieloosobowego. Tym samym pomoc z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców mogłoby uzyskać znacznie więcej osób.

To natomiast, zdaniem Związku Banków Polskich, może mieć swój skutek w postaci zaostrzenia polityki kredytowej banków. Jak twierdzi ZBP,

Przewymiarowanie dostępności FWK poprzez zbyt niskie RdD oraz zbyt wysoki parametr minimalnego dochodu rozporządzalnego po odjęciu kosztów obsługi kredytu wymuszą na bankach dokonanie zmiany polityki kredytowej skutkujące jej zaostrzeniem, co przełoży się na ograniczenie zdolności kredytowej i obniżenie dostępności kredytów.

ZBP uważa, że po zmianach przepisów i warunków otrzymania wsparcia z Funduszu, banki nie będą mogły udzielać kredytu (ze względu na zbyt wysokie ryzyko) tym osobom, które już w momencie składania wniosków o kredyt spełniają co najmniej jeden z warunków kwalifikujących je do uzyskania wsparcia z FWK. To jednak nie wszystko.

Najmocniej zaostrzenie polityki kredytowej banków mają odczuć rodziny wielodzietne

Oprócz tego ZBP twierdzi też, że na skutek zmian spadnie też dostępna kwota kredytu dla wszystkich grup kredytobiorców; w przypadku gospodarstw jedno- i dwuosobowych miałby to być spadek rzędu 20-30 proc. Na zaostrzeniu polityki kredytowej banków i tak jednak najmocniej miałyby stracić rodziny wielodzietne, ponieważ w ich przypadku dostępna kwota kredytu mogłaby spaść nawet o ok. 70 proc. (przy czym dla obliczeń założono, że o kredyt starałaby się pięcioosobowa rodzina). ZBP boi się też tego, że o wsparcie z FWK na nowych zasadach mogłyby się ubiegać osoby, które w rzeczywistości tego wsparcia nie potrzebują.

Niewykluczone oczywiście, że rząd ostatecznie wprowadzi pewne zmiany do swoich pierwotnych założeń. Jeśli jednak tak się nie stanie, po raz kolejny dostępność kredytów hipotecznych może się znacząco zmniejszyć.