Jakościowa, za wjazd do strefy eko, emisyjna, za parkowanie w centrum oraz kara za spóźnione badanie to nowe koszty dla kierowców

Moto Dołącz do dyskusji (438)
Jakościowa, za wjazd do strefy eko, emisyjna, za parkowanie w centrum oraz kara za spóźnione badanie to nowe koszty dla kierowców

Sporo zmian czeka w tym roku kierowców. Oprócz dość pozytywnej – zniesienia obowiązku jazdy z dowodem rejestracyjnym i polisą OC – w najbliższym czasie mogą ich również zaskoczyć wydatki, jakie będą musieli ponieść w związku z posiadaniem samochodu.

Nowe opłaty dla kierowców

Od jakiegoś czasu wiadomo już, kiedy jazda bez dokumentów będzie legalna. Zgodnie z zarządzeniem Ministra Cyfryzacji będzie to 1 października 2018 roku. Od tego dnia zniesiony zostanie obowiązek posiadania i okazywania podczas kontroli dowodu rejestracyjnego i polisy OC. Niestety ta pozytywna zmiana kierowcom musi wystarczyć, wraz z nastaniem jesieni do wydatków związanych z posiadaniem samochodu dojdą nowe, w tym nowy podatek paliwowy.

Opłata jakościowa, opłata za wjazd do strefy eko, opłata emisyjna, wyższe opłaty za parkowanie w centrum miasta oraz kara za spóźnione badanie to nowe koszty, z jakimi będą musieli liczyć się posiadacze aut.

Chyba najbardziej odczuwalna wśród nich będzie opłata emisyjna od paliw. Wprowadzona zostaje na skutek nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Opłata wyniesie 80 zł od każdego 1 tysiąca litrów paliwa trafiających na nasz rynek. Przełoży się to na wzrost cen paliw na stacjach o 10 groszy na litrze.

Ustawa o biokomponentach i biopaliwach wprowadza również możliwość tworzenia przez samorządy stref eko. Z założenia mają one polegać na wyznaczaniu stref ograniczających wjazd pojazdów z tradycyjnym napędem silnikowym. Opłata nie będzie mogła być wyższa niż 2,5 zł za godzinę. A jej niewykupienie ma skutkować karą do 500 zł.

Obok powstających stref eko, wzrosnąć mają również opłaty za parkowanie w centrum miasta. Zgodnie z przyjętą przed paroma dniami ustawą o partnerstwie publiczno-prywatnym, miasta powyżej 100 tys. mieszkańców będą mogły pobierać wyższe opłaty za parkowanie w śródmiejskich strefach płatnego parkowania. Cena będzie mogła wzrosnąć do ok. 10 zł, przepisy umożliwią również pobieranie opłat w weekendy. Wraz z opłatą za parking wzrośnie także kara za brak jej uiszczenia. Z obecnych 50 zł do 210 zł.

Nowelizacja prawa o ruchu drogowym

Obok powyższych nową opłatę wprowadza również nowelizacja prawa o ruchu drogowym. Opłata jakościowa w skrócie polegać ma na doliczeniu do każdego badania technicznego przeprowadzanego na stacji kontroli pojazdów kwoty 4 zł, co ma zapewnić bezpieczeństwo eksploatacji pojazdu.

Przepisy zakładają również wprowadzenie kar finansowych za spóźnione badanie techniczne. Za badanie wykonane więcej niż 45 dni po terminie, kierowca zapłaci o 60 proc. więcej.

Nadchodzące miesiące dla polskich kierowców to zdecydowanie dość kosztowny okres, miejmy nadzieję, że po wprowadzeniu opłat, szukanie nowych źródeł dochodu przeniesie się na inną sferę.